Związek Zawodowy
"KADRA"
KW S.A. KWK "Bobrek-Centum"
w Bytomiu
tel.:
fax:
email:
32 / 71-81-343
32 / 71-81-385
Paryż 2010 Czocha 2010 Moszna 2010
AKTUALNOŚCI
O nas
Aktualnosci
Imprezy
Wycieczki
Galeria
Kontakt
Pokaż listę aktualności »
21
październik 2014
Pismo Zarządu KW S.A. do Związków Zawodowych
21
październik 2014
Jak utrzymać górnictwo w Polsce

W czasie dekoniunktury na rynku węgla przedsiębiorcy górniczy są obciążeni 34 podatkami i innymi opłatami o charakterze podatkowym. W obecnej sytuacji górnictwo może uratować tylko współdziałanie dwóch czynników znajdujących się w rękach rządu. 
Pierwszy czynnik to ograniczenie do minimum wszelkiego rodzaju świadczeń podatkowych dla kopalń oraz stworzenie preferencji dla inwestycji górniczych. A drugi czynnik to postawienie na kompetencje i odejście od traktowania górnictwa węgla kamiennego jak łupu, którym żywią się wszyscy, tylko nie ci, którzy wydobywają węgiel. 
W sytuacji zagrożenia upadłością nie wolno dalej tak drenować branży górniczej i wyciągać z niej kwoty przekraczające 7 mld zł każdego roku.  W roku ubiegłym z tytułu obligatoryjnych obciążeń górnictwo węgla kamiennego zapłaciło do budżetu państwa, gmin górniczych, funduszy i innych państwowych instytucji kwotę 7.125.694,7 tys. zł. Oznacza to, że na jedną tonę wydobytego węgla przypadało 100 zł obciążeń, czyli jedna trzecia średniej ceny zbytu.  
Suma tych wpłat w latach 2000-2013 to 90.956.094,6 tys. zł, co w cenach roku 2013 daje kwotę 107.143.077,03 tys. zł. W tych samych latach górnictwo otrzymało dotacje w wysokości 10.881.609,6 tys. zł, w tym jedynie 412.255,1 tys. zł to dofinansowanie nakładów inwestycyjnych spółek węglowych. Reszta tej kwoty została przeznaczona głównie na pokrycie kosztów przeprowadzonych w przeszłości reform związanych z likwidacją kopalń, zabezpieczeniem sąsiednich kopalń przed zagrożeniami, szkodami górniczymi powstałymi w wyniku reaktywacji starych pustek oraz na pokrycie części świadczeń byłych pracowników.
 Widać więc wyraźnie, że to górnictwo wspomaga budżet państwa, gminy i wiele społecznych funduszy, a nie odwrotnie. Przypominam, że przedsiębiorca górniczy jest obecnie obciążony 34 podatkami i innymi opłatami o charakterze podatkowym. Z tego 25 obciążeń dotyczy wszystkich przedsiębiorców, natomiast 9 jest charakterystycznych wyłącznie dla branży górniczej. 
Należy zaznaczyć, że ten drugi typ obciążeń nie wynika z prawodawstwa unijnego, a są to zobowiązania nałożone aktami krajowymi. 
Polskiemu górnictwu nie pomaga także i to, że w Europie mamy do czynienia ze zwiększaniem produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W Niemczech w pięciu miesiącach tego roku o 30 proc. wzrosła produkcja energii elektrycznej z paneli słonecznych i elektrowni wiatrowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 
Węgiel na zwałach, w spółkach węglowych problemy z gotówką, a ludzie w górnictwie coraz bardziej obawiają się o swoje miejsca pracy., to codzienne realia polskiego górnictwa. Nikt nie mówi oficjalnie, iż  jedno miejsce pracy w górnictwie generuje trzy kolejne poza nim. Czy stać nas na armię ludzi stojących w pośredniaku, bądż wyjeżdżających za granicę w poszukiwaniu pracy. Na to pytanie muszą sobie odpowiedzieć rządzący.

Pokaż całość »
20
październik 2014
KADRA na sportowo

 Pierwszy Silesia Maraton rozegrany został 3 maja 2009 roku. Start biegu miał miejsce na Stadionie Śląskim (Stadion Narodowy) w Chorzowie. Trasa wiodła przez Chorzów, Siemianowice Śląskie do Katowic. W 2010 bieg został przyjęty w poczet Międzynarodowego Stowarzyszenia Maratonów i Biegów Ulicznych. W roku 2014 trasa biegu została nieco zmodyfikowana - start i meta zostały ulokowane przy centrum handlowym Silesia City Center, a jego datę wyznaczono na 5 października.  Hasłem tegorocznego maratonu jest Twój bieg. Twoje zwycięstwo. Start i meta biegu: Katowice. Od 2014 roku trasa prowadzi przez Katowice, Siemianowice Śląskie, Mysłowice. W tym roku w 7 już edycji Maratonu Silesia nie zabrakło przedstawicieli naszego związku. Pan Piotr Cieniawski zajął 162 miejsce z czasem 3 godz..24 min 18 s  oraz pani Iwona Budzyńska, która zajęła 1102 miejsce z czasem 4 godz. 50 min. 38 s. Pan Cieniawski oprócz startu w maratonie wielokrotnie startował i reprezentował ZZ KADRA  Bobrek-Centrum m.in. w XXII Międzynarodowym Biegu Ulicznym oraz XIX Mistrzostwach Polski Górników na dystansie 10km zajmując 11 miejsce z czasem 37 min.58 s, czy też startując w biegach z  cyklu Parkowa Korona Biegów – Parkowy Półmaraton, gdzie z grona 780 osób zajął 35 miejsce. Również pozostali nasi biegacze godnie  reprezentowali nasz Związek startując między innymi w 3 już odsłonie ,,Biegu Sylwana” tym razem w rejonie Dobrodzienia, w którym zajęli kolejno 42 miejsce pan Winkler Michał z czasem 45 min. 54 s oraz pan Piotr Wolski zajmując 91 lokatę.  Wszystkim Naszym sportowcom gratuluję  w imieniu Zarządu ZZ KADRA wspaniałych wyników, wytrwałości oraz godnego reprezentowania naszej organizacji.

Pokaż całość »
16
październik 2014
Związkowcy apelują w sprawie deputatu

Związki zawodowe z Kompanii Węglowej (KW) zaapelowały we wtorek (14 października) do zarządu spółki, by zrezygnował z pozbawiania prawa do bezpłatnego węgla emerytów i rencistów górniczych. W zamian związkowcy proponują, aby w 2015 r. deputat był realizowany wyłącznie w naturze.
W piśmie do zarządu KW przedstawiciele górniczych central związkowych wskazali, że toczą się rozmowy dotyczące przejęcia tego rodzaju zobowiązań spółek węglowych przez Skarb Państwa.
- Taka propozycja została złożona przez związki zawodowe, a strona rządowa nie odrzuciła tego pomysłu. Jednak w sytuacji, gdy zarząd Kompanii Węglowej pozbawi emerytów bezpłatnego węgla, rząd może uznać, że problem został rozwiązany i nie ma o czym dalej dyskutować - mówią związkowcy.
Związkowcy zaproponowali, aby bezpłatny węgiel w przyszłym roku był wydawany osobom uprawnionym wyłącznie w naturze. Przypomnieli, że na zwałach kopalń zalegają miliony ton niesprzedanego węgla (na koniec sierpnia wszyscy krajowi producenci węgla mieli ponad 9 mln ton zapasów tego surowca).
- Skoro na kopalnianych zwałowiskach zalega węgiel, którego zarząd nie potrafi sprzedać, to jego część może zostać przeznaczona na realizację zobowiązań spółki wobec jej byłych pracowników. W ten sposób zyskamy czas na dokończenie negocjacji z rządem, a emeryci nie stracą swoich uprawnień - wskazują
Uchwałę dotycząca pozbawienia górniczych emerytów i rencistów prawa do bezpłatnego węgla zarząd KW przyjął we wrześniu. Jej zapisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. Jak podkreślał zarząd, to trudna, ale niezbędna decyzja, podyktowana sytuacją ekonomiczno-finansową spółki, a alternatywą byłaby utrata kapitałów własnych i złożenie wniosku o upadłość.
Prezes KW Mirosław Taras przekonywał wówczas, że spółka szanuje prawa nabyte emerytów i rencistów do bezpłatnego deputatu węglowego.
- Kompania nie może jednak ponosić dalej kosztów tego świadczenia. To jest obowiązek państwa, które te prawa przyznało i gwarantuje. Tak jak w przypadku kolejarzy ich uprawnienia do deputatu węglowego realizowane są przez państwo, tak powinno być też z górnikami - wskazał Taras.
Likwidację od przyszłego roku uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla rozważa także Jastrzębska Spółka Węglowa.


Pokaż całość »
03
październik 2014
Opinia Rady Pracowników
03
październik 2014
VII turniej piłki nożnej o Puchar Przew. PZZ KADRA

W sobotę 27 września 2014 r. na obiektach sportowych Ośrodka Wypoczynkowego Wawrzkowizna odbyła się kolejna edycja turnieju w którym udział wzięły reprezentacje Kadry z Sekcji Węgla Kamiennego , Węgla Brunatnego, Kopalni Soli i po raz pierwszy ZZ Hutnik AMP S.A.. W turnieju swoje drużyny wystawiły: Kompania Węglowa, którą reprezentowała drużyna KADRY BOBREK-CENTRUM, Jastrzębska Spółka Węglowa, Katowicki Holding Węglowy, KWB Bełchatów, ZZ „Hutnik" AMP S.A. i Kopalnia soli „Kłodawa".
Zgodnie z regulaminem drużyny rywalizowały w składach 6 osobowych. Zmiany dokonywane były systemem „hokejowym". Tym razem nie było podziału drużyn na grupy . Rozegrano mecze systemem każdy z każdym.
Po rozegraniu 15 meczów zwycięzcą kolejny raz została drużyna Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. drugie zaś przypadło Katowickiemu Holdingowi Węglowemu.
Trzecie miejsce zdobyła drużyna KWB „Bełchatów" czwarte drużyna Kompanii Węglowej - KADRA BOBREK-CENTRUM.
Piąte miejsce przypadło ZZ „Hutnik" AMP S.A., szóste kopalni soli „Kłodawa".
Ostateczna kolejność przedstawia się następująco
1. Jastrzębska Spółka Węglowa
2. Katowicki Holding Węglowy
3. KWB „Bełchatów"
4. Kompania Węglowa - KADRA BOBREK-CENTRUM
5. ZZ „Hutnik" AMP S.A.
6. Kopalnia soli „Kłodawa"
Po zakończeniu rozgrywek przewodniczący PZZ „KADRA" wręczył każdej drużynie puchar i dyplom. Wyróżnieni zostali również indywidualnie statuetkami najlepszy piłkarz turnieju, którym został Radosław Żbikowski reprezentujący drużynę JSW S.A. oraz najlepszy strzelec (król strzelców) Dawid Colik ( 7 goli) reprezentujący Katowicki Holding Węglowy.
Wybrano również najlepszego bramkarza, który w 5 spotykaniach puścił tylko 2 bramki. Został nim Dawid Fugiel reprezentujący JSW S.A.
Po dekoracji organizatorzy tzn. Kadra KWB „Bełchatów" zaprosili wszystkich do wspólnego biesiadowania przy ognisku by jeszcze raz już bez emocji porozmawiać o przebiegu turnieju i nie tylko. Wszyscy uczestnicy docenili wspaniałą i wzorową organizację turnieju i atmosferę.
Już dzisiaj uczestnicy umawiają się na rewanż i czekają na VIII edycję turnieju.

Pokaż całość »
02
październik 2014
Protest w obronie branży

Górnicy z większości branżowych central związkowych wzięli udział w manifestacji przeprowadzonej przed budynkiem Sejmu. Pikieta towarzyszyła exposé pani premier Ewy Kopacz. Po wysłuchaniu exposé związkowa delegacja udała się do Sejmu z petycją, którą odebrał marszałek Sejmu Radosław Sikorski.
W środowe przedpołudnie przed gmachem parlamentu zgromadziły się 4 tysiące górników.
Tuż po rozpoczęciu manifestacji głos w Sejmie zabrała pani premier. Pikietujący wysłuchali jej słów, m.in. na temat planów nowego gabinetu wobec polskiego górnictwa i wobec uderzającej we wszystkie gospodarki oparte na węglu nowej, zaostrzonej wersji Pakietu Klimatycznego, która ma być dyskutowana podczas najbliższego szczytu przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej.
- W Polsce węgiel ma strategiczne znaczenie - mówiła szefowa rządu. - Jedną z pierwszych decyzji, którą podjęłam, jest przyspieszenie prac nad ustawami, które w mądry sposób połączą trzy zasadnicze cele dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Polski. Po pierwsze: musimy chronić polskie górnictwo przed nieuczciwą konkurencją. Po drugie: nie ustanę w wysiłkach, by ta branża stała się wreszcie rentowna. Unowocześnienie i restrukturyzacja wiedzie do tego celu. Po trzecie: nie mogę nie brać pod uwagę bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. Polskie domy muszą być ogrzewane, a koszty energii nie mogą rujnować budżetów domowych. Projektowane regulacje, którym nadaliśmy szybką ścieżkę legislacyjną w parlamencie, zakładają koncesjonowanie sprzedaży, określenie wymogów jakościowych węgla i zmiany w Prawie zamówień publicznych preferujące produkty pochodzenia wspólnotowego. Będziemy także wspierać rozwój nowoczesnych technologii węglowych. Czas, który zyskamy dzięki wdrożeniu tych regulacji, wykorzystamy do obniżenia kosztów funkcjonowania kopalni tak, by polski węgiel mógł być konkurencyjny na rynku - zapowiedziała.
O węglu wspomniała jeszcze raz, w ostatnich słowach swojego wystąpienia.
- Proszę dziś wszystkich tu obecnych, a szczególnie opozycję, o sto dni współpracy. Chciałabym wierzyć, że szczególnie w takich sprawach jak obrona narodowa, bezpieczeństwo energetyczne i przyszłość polskiego węgla, uda się zbudować w tej sali porozumienie. Właśnie tego oczekują dziś od nas wszyscy Polacy. I dlatego musimy to zrobić - stwierdziła pani premier, prosząc posłów w kolejnym zdaniu o udzielenie wotum zaufania dla całego gabinetu.
Jeśli natomiast chodzi o stanowisko rządu wobec zbliżających się rozstrzygnięć co do założeń nowego Pakietu Klimatycznego, padły dwa zdania.
- Na październikowym szczycie Rady Europejskiej rozpatrywany będzie projekt nowych celów redukcyjnych emisji gazów. Mój rząd nie zgodzi się na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny energii dla konsumentów - oświadczyła szefowa gabinetu.
Kilka chwil później delegacja złożona z przedstawicieli górniczych central związkowych udała się do Sejmu, by przekazać pani premier petycję wyrażającą oczekiwania strony społecznej wobec nowego rządu. Ostatecznie petycję ze związkowych rąk odebrał marszałek Radosław Sikorski, który zobowiązał się do jak najszybszego przekazania dokumentu szefowej rządu.
- Od marszałka Sikorskiego usłyszeliśmy zapewnienie, że wszystkie pomysły dotyczące poprawy branży, które wyjdą od rządu, w tym budynku [Sejmu - przyp. red. SG] zostaną załatwione. Pan marszałek zdeklarował szybkie prace nad ustawami, które wymieniała w swoim exposé pani premier. I myślę, że to jest taka duża iskierka nadziei na tą najbliższą przyszłość. Mamy nadzieję, że te obietnice, które wcześniej były tylko i wyłącznie obietnicami ze strony poprzedniego rządu, ze strony premiera Tuska, tym razem zostaną przekute w działania - skomentowali związkowcy, zaznaczając jednocześnie, że jak do tej pory pani premier wywiązuje się z obietnic złożonych górnikom protestującym tydzień temu na kolejowym przejściu granicznym w Braniewie, co pozwala przyznać nowej szefowej rządu pewien kredyt zaufania. Przypomnijmy, że chodzi o rozwiązania wprowadzające koncesje na handel węglem i wdrażające system certyfikatów jakościowych w obrocie surowcem. Prace nad ustawami miały się rozpocząć 1 pażdziernika o godzinie 13.
W wypowiedzi udzielonej mediom tuż po rozwiązaniu manifestacji związkowcy stwierdził, że nie chcieliby określać liczby "dni spokoju dla rządu", lecz wolą się skupić na pracach nad ustawami niezbędnymi dla dalszego funkcjonowania polskiego górnictwa. - Będziemy czynnie uczestniczyć w pracach nad ustawami, będziemy czynnie uczestniczyć w pracach nad przyszłą strategią dla górnictwa, co zresztą już się dzieje, i nad kształtem przyszłej ustawy górniczej. I będziemy patrzeć na skuteczność wprowadzanych rozwiązań. (...) Jesteśmy dobrej myśli - powiedzieli.
Przyznali zarazem, że strona związkowa nie będzie stała z założonymi rękami i będzie przyglądać się rozwojowi sytuacji na bieżąco. - Jeżeli uznamy, że ktoś nas próbuje kiwać, jeżeli uznamy, że prace toczą się zbyt wolno - wrócimy - oświadczyli.
Pełną treść petycji górniczych central związkowych skierowanej do pani premier Ewy Kopacz publikujemy poniżej.

Warszawa, 1 października 2014 r.

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowna Pani Premier!

29 kwietnia br. pracownicy górnictwa węgla kamiennego zmuszeni zostali do wyjścia na ulice Katowic i zamanifestowania swojego niezadowolenia z tragicznej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza branża.
Nieudolny nadzór właścicielski, fatalne zarządzanie spółkami węglowymi, brak dialogu społecznego, brak koncepcji funkcjonowania sektora wydobywczego i całego sektora paliwowo-energetycznego, brak mechanizmów przeciwdziałających nadmiernemu importowi węgla do Polski, zagrożenie utraty setek tysięcy miejsc pracy - to były główne powody manifestacji.
Efektem tamtych wydarzeń była wizyta na Śląsku Premiera Tuska, który przyznając rację stronie społecznej, złożył obietnicę podjęcia natychmiastowych działań na rzecz naprawy naszego sektora, deklarując jednocześnie, iż ten proces nie będzie się wiązał z likwidacją kopalń i zwalnianiem pracowników. Po złożeniu tych deklaracji Rząd Premiera Tuska obdarzony został dużym mandatem społecznego zaufania. Przez blisko pięć miesięcy przedstawiciele górniczych związków zawodowych prowadzili dialog z Premierem i jego ministrami. Uczestniczyliśmy w pracach wszystkich zespołów roboczych powołanych decyzją Premiera.
Niestety, pomimo ogromnego zaangażowania strony społecznej, większości założonych celów nie udało się osiągnąć. Premier Tusk odchodząc na unijne stanowisko, pozostawił po sobie nierozwiązane problemy.

Szanowna Pani Premier!

Jako przedstawiciele związków zawodowych działających w górnictwie węgla kamiennego wzywamy Panią i kierowany przez Panią rząd do:
1. Natychmiastowego wprowadzenia mechanizmów przeciwdziałających nadmiernemu importowi węgla spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Federacji Rosyjskiej, poprzez wprowadzenie pakietu ustaw dotyczących certyfikacji paliw wprowadzanych do obrotu handlowego i koncesji na obrót węglem, wprowadzenia kontygentu importowego, zmianę ustawy "Prawo zamówień publicznych", a także stworzenie sieci certyfikowanych sprzedawców polskiego węgla.
2. Stworzenia długoterminowej strategii funkcjonowania całego sektora paliwowo-energetycznego zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne kraju w oparciu o węgiel, która powinna zawierać koncepcję konsolidacji państwowych spółek zajmujących się wydobyciem i sprzedażą węgla energetycznego, a także uporządkowanie nadzoru właścicielskiego nad całym sektorem paliwowo-energetycznym, np. poprzez utworzenie Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Obecnie, niejednokrotnie mamy do czynienia z brakiem koordynacji działań pomiędzy Ministerstwem Gospodarki nadzorującym górnictwo i Ministerstwem Skarbu Państwa nadzorującym energetykę.
3. Czasowego obniżenia wysokości, bądź zawieszenia części obciążeń publicznoprawnych spółek dotkniętych kryzysem oraz zmiany systemu tych obciążeń dla polskiego górnictwa uwzględniającej szczególną rolę sektora dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.
4. Zawetowania tzw. drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz renegocjacji i zawieszenia przepisów związanych z wdrażaniem unijnej polityki klimatycznej, a także wprowadzenia własnej polityki klimatycznej uwzględniającej polskie uwarunkowania społeczno-gospodarcze i bezpieczeństwo energetyczne kraju.
5. Wykorzystania środków unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020 do prac związanych z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących węgiel kamienny (tzw. "czyste technologie węglowe").

Szanowna Pani Premier!

Sytuacja polskiego górnictwa węgla kamiennego jest tragiczna. Zarządy spółek węglowych nie radzą sobie zarówno z wydobywaniem węgla, jak i z jego sprzedażą. Dialog społeczny na poziomie branżowym praktycznie nie istnieje, a na szczeblu spółek węglowych istnieje jedynie teoretycznie. Propozycje rozwiązań przedstawiane przez stronę społeczną w ogóle nie są brane pod uwagę, a działania zarządów podejmowane są bez konsultacji i z naruszeniem prawa. Opracowane przez zarządy spółek węglowych programy naprawcze nie gwarantują długofalowej poprawy ich sytuacji, a jedynie krótkowzroczne rozwiązania polegające na wyprzedaży aktywów i likwidacji miejsc pracy, co jest sprzeczne z deklaracjami złożonymi przez Premiera Tuska. Oczekujemy, że Rząd rozliczy nadzór właścicielski wszystkich spółek węglowych, do którego związki zawodowe mają ogromne zastrzeżenia.
Polityka rządu w stosunku do górnictwa węgla kamiennego jest niejasna. Nadmierny, niekontrolowany i noszący znamiona dumpingu import węgla spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Federacji Rosyjskiej, wypiera z rynku polski surowiec. Należy pamiętać, że nawet jeśli węgiel rosyjski byłby tańszy, to jego jakość nie jest w żaden sposób kontrolowana, a ponadto jego dostawy obciążone są potężnym ryzykiem politycznym, co możemy dzisiaj zaobserwować na przykładzie Ukrainy. Ze względu na obecny kształt ustawy "Prawo zamówień publicznych", dostawy węgla do jednostek budżetowych (wojsko, szpitale, oświata) w 80 % przejmują dostawcy węgla rosyjskiego. Oznacza to, że środki budżetowe trafiają do importerów, zamiast do polskiego górnictwa. Płatności publicznoprawne polskiego górnictwa węgla kamiennego, tylko w 2013 roku wyniosły ponad 7 mld zł, natomiast od roku 2003 to łącznie blisko 76 mld zł. W pierwszym półroczu 2014 roku, po raz pierwszy od wielu lat, import energii elektrycznej do Polski był większy od eksportu. Do roku 2020 zajdzie konieczność wyłączenia starych bloków energetycznych o łącznej mocy ok. 6000 MW, co stanowi blisko 20 % łącznej mocy zainstalowanej w elektrowniach zawodowych.

Szanowna Pani Premier!

Nadszedł już czas, by otwarcie powiedzieć, jakie plany w stosunku do górnictwa ma polski rząd. Czy bezpieczeństwo energetyczne kraju oparte będzie na naszym narodowym skarbie - węglu, czy na nośnikach energii pochodzących z importu? Bez zdecydowanych działań i ochrony tego sektora dojdzie do niewyobrażalnego dramatu ludzkiego na Śląsku i likwidacji setek tysięcy miejsc pracy. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych działań zapewniających utrzymanie miejsc pracy w naszym regionie. Nie może się powtórzyć drugi Wałbrzych. Górnictwo jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki zarówno w naszym regionie, jak i w całym kraju i od jego kondycji zależy sytuacja wielu innych branż. Wszelkie zaniechania w obecnej sytuacji będą nieodwracalne i doprowadzą do katastrofy całej polskiej gospodarki. Nie możemy do tego dopuścić!

Z górniczym pozdrowieniem
Szczęść Boże!!

Pokaż całość »
25
wrzesień 2014
Wrześniowy turniej piłki nożnej ZZ KADRA

 Wrześniową sobotę już po raz 4 ZZ KADRA zorganizował turniej piłki nożnej dla swoich członków o puchar przewodniczącego naszego związku p. Mariusza Wakuła. Tym razem w imprezie udział wzięło 6 drużyn reprezentujących poszczególne działy oraz oddziały naszej kopalni. Punktualnie o godz. 09.30 przewodniczący naszej organizacji  przywitał uczestniczących zawodników oraz licznie zgromadzoną publiczność dając tym samym sygnał do rozpoczęcia zmagań. Drużyny podzielone zostały na 2 grupy, z których do następnych rozgrywek przechodziły 2 najlepsze zespoły. I tak  
Grupa I
złożona była z zespołów 
GLZ -pod wspólną nazwą GÓRNIK BOBREK 
URZĘDU MIASTA BYTOM
MD
Grupa II składała się z drużyn
Roman i Przyjaciele
ME
GTD1-pod wspólna nazwą GUMISIE
Jak co roku, tak i tym razem mecze charakteryzowały się olbrzymim zaangażowaniem zawodników, licznymi sytuacjami strzeleckimi oraz pięknymi interwencjami bramkarzy. Niejednokrotnie wyniki meczy rozstrzygały się w ostatnich sekundach spotkania, gdy do głosu dochodziło zmęczenie wśród zawodników. Ostatecznie z grupy I awansowały do pozostałych rozgrywek drużyny Górnika Bobrek oraz MD, a z grupy II drużyny ME Roman i Przyjaciele. W przerwie w rozgrywkach swoje umiejętności piłkarskie zaprezentowały dziesięciolatki z Polonii Bytom oraz Szkoły Podstawowej nr. 33 rozgrywając mecz towarzyski, w którym lepsi okazali się młodzi piłkarze Polonii. Po krótkim odpoczynku rozegrane zostały mecze ćwierćfinałowe pomiędzy drużynami MD oraz ME. Drugą parę tworzyły zespoły Górnik Bytom oraz Roman i Przyjaciele. Obydwa mecze obfitowały w niezliczoną ilość sytuacji pod bramkowych, nie brakowało również zaciętości sportowej oraz wspaniałych parad bramkarzy. Ostatecznie do ścisłego finału zakwalifikowały się drużyny ME oraz Roman i Przyjaciele, z których lepszą okazali się Elektrycy zajmując zaszczytne pierwsze miejsce. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna Romana i Przyjaciół. Na trzecim miejscu znalazł się zespół Górnika Bobrek, a czwarte przypadło ślusarzom z MD. Następne miejsca zajęły drużyny GTD-1 oraz Urzędu Miasta Bytom. Na zakończenie przewodniczący naszego związku wręczył wspólnie z Prezydentem Miasta Bytom p. Damianem Bartyla okolicznościowe puchary oraz dyplomy, dziękując jednocześnie zawodnikom oraz kibicom za dostarczenie wspaniałych emocji, wrażeń sportowych oraz wolę walki. Nagrodzono również najlepszego zawodnika turnieju, którym został p. Jasiński Paweł , a nagrodę wręczyła fundatorka pucharu Prezes PSS SPOŁEM p. Barbara Kulikowska. Najlepszym bramkarzem został p.Tomasz Wais uhonorowany wspaniałym pucharem ufundowanym przez Przewodniczącą Rady Miasta Bytom p. Danutę Skalską.

Pokaż całość »
24
wrzesień 2014
KADRA w Półmaratonie Bytomskim

21 września 2014 r. po raz kolejny odbył się Pólmaraton Bytomski, którego trasa wytyczona była ulicami dzielnicy Miechowice. Była to już 6 edycja tej imprezy i patrząc na wzrastającą co roku liczbę uczestników należy twierdzić, że  trwale wpisała się ona w kalendarz imprez organizowanych przez nasze miasto. Podobnie, jak w zeszłorocznym biegu również i tym razem członkowie naszego związku brali w nim czynny udział, potwierdzając tym samym zasadę ,, że człowiek nie samą pracą żyje". Wśród zawodników biegnących na dystansie 10 km nasz kolega Piotr Wolski zajął 157 miejsce z czasem 01:00:44 na 349 startujących zawodników. Również w półmaratonie mieliśmy swoich przedstawicieli, którzy na ogólną liczbę 904 startujacych zajęli kolejno pan Winkler Michał zajął 251 miejsce z czasem 01:43:26 oraz pani Iwona Budzyńska, która zajęła 582 miejsce. Mając na uwadze długość trasy oraz jej usytuowanie w mieniu Zarządu naszego związku dziękuję za uczestnictwo oraz gratuluję uczestnikom wyników i zachęcam do startu w następnych biegach, oczywiście pod szyldem ZZ KADRA.

Pokaż całość »

Osób on-line: 1
Wyświetlenia: 131907

Żart dnia! :-)

- Słuchaj stary, wczoraj, gdy akurat nie było mojej ślubnej, bzykam sobie elegancko lalę, którą poderwałem na ulicy, i nagle wchodzi moja teściowa! - I co? I co? - I, słuchaj, bardzo pozytywnie mnie kobita zaskoczyła. Bardzo pozytywnie. - Co zrobiła? No co? - A, no kulturalnie wzięła i zeszła. - Na dwór? - Nie, na zawał.

poprzedni
WSTECZ
następny
DALEJ
3
słaby
0clock face hour hand minute hand second hand