Związek Zawodowy
"KADRA"
KW S.A. KWK "Bobrek-Centum"
w Bytomiu
tel.:
fax:
email:
32 / 71-81-343
32 / 71-81-385
Paryż 2010 Czocha 2010 Moszna 2010
AKTUALNOŚCI
O nas
Aktualnosci
Imprezy
Wycieczki
Galeria
Kontakt
Pokaż listę aktualności »
23
lipiec 2014
KADRA w Sejmie

We wtorek odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Sejmu RP, w którym uczestniczyli przedstawiciele PZZ „KADRA”Przewodniczący Dariusz Trzcionka, Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki i Przewodniczący organizacji z Sekcji Węgla Kamiennego PZZ „KADRA” – Zdzisław Chętnicki i Bogusław Konieczny.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11:00 i miało wiele przerw ze względu na prace Sejmu nad ustawą o OZE. W czasie swojego posiedzenia Komisja rozpatrzyła informację Ministra Gospodarki i Ministra Skarbu Państwa o aktualnej sytuacji górnictwa węgla kamiennego, o przyczynach złej kondycji sektora i spółek węglowych oraz działań podejmowanych dla poprawy tego stanu.
W czasie posiedzenia Komisji parlamentarnej przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki prof. Maciej Kaliski prezentował informacje o sytuacji w Spółkach węglowych. Sytuacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce dramatycznie się pogarsza. Po 5 miesiącach br. branża miała 631 mln zł straty. Do końca maja polskie kopalnie wydobyły 28,7 mln t węgla, to o 1,889 mln t mniej niż przed rokiem. Sprzedaż surowca, niższa aż o 11,4 proc. wobec danych sprzed roku wyniosła 26,919 mln. Na zwałach spółek węglowych po pięciu miesiącach zalegało 7,989 mln t surowca. W kopalniach zatrudnionych było 104 tys. pracowników. Przychody osiągnięte przez branżę wynosiły 10,54 mld zł i spadły rok do roku o 1,26 mld zł. Strata, jaką na jednej tonie węgla ponosiły po 5 miesiącach br. spółki węglowe wynosiła 30,96 zł. Sytuacja w we wszystkich Spółkach Węglowych jest trudna i zróżnicowana w zależności od ich bieżącej kondycji finansowej.
W czasie posiedzenia posłowie zajmowali się rozpatrzeniem i zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji rządu na temat sytuacji w górnictwie węgla kamiennego. Z kolei Klub Parlamentarny Solidarna Polska zgłosił wniosek o rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji na temat rządowych planów pomocy Kompanii Węglowej SA w związku z planowanymi przez Zarząd Spółki zwolnieniami grupowymi. Z uwagi na zarządzoną przerwę na część pytań zgłoszonych przez posłów odpowiadali ministrowie na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP.
Parlamentarzyści z Klubu SLD – Zbyszek Zaborowski i Klubu PIS – Grzegorz Tobiszowski pytali przedstawicieli ministerstwa gospodarki o działania podejmowane w obecnej sytuacji przez Radę Nadzorczą i Zarząd KW S.A. Ich pytania dotyczyły szczególnie planów jakie ma Ministerstwo Gospodarki wobec największej Spółki węglowej. W ich ocenie Ministerstwo powinno się obecnie w większym stopniu koncentrować na rozwiązaniach a nie na analizach sytuacji, która jest dobrze znana. Czas analiz i diagnoz już minął – potrzeba przełamać obecne problemy w Spółkach węglowych.
Przewodniczący PZZ „KADRA” Dariusz Trzcionka przypomniał, że nadal brakuje odpowiedniej polityki i nadzoru na rynku energetycznym, szczególnie w odniesieniu do kształtowania mix-u energetycznego. Wytwórcy energii elektrycznej wciąż zbyt często zakupują jako pośrednicy energię elektryczną zamiast skupić się na podstawowej działalności jako jej producenci. Wiele elektrowni na węgiel kamienny ograniczyło swoją produkcję lub ją zatrzymało w niektórych okresach i taka sytuacją wywołuje narastanie zwałów węgla i piętrzenie się problemów w górnictwie. Energetyka opalana węglem kamiennym nie odbiera zamówionego surowca. W branży górniczej utrzymuje się stała sytuacja zagrożenia dla polskich miejsc pracy.
Przedstawiciele PZZ „KADRA” systematycznie uczestniczą jako obserwatorzy strony społecznej w posiedzeniach parlamentu w Komisji Gospodarki. Do zakresu działania Komisji Gospodarki należą sprawy polityki gospodarczej, a w szczególności: restrukturyzacji gospodarki, efektywności przemysłu, handlu międzynarodowego i wewnętrznego, technologii, inwestycji bezpośrednich i udziału kapitału zagranicznego, a także samorządu pracowniczego, gospodarczego i pracodawców, oraz sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorców, sprawy rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług, a także sprawy ochrony przed działaniem monopoli, w szczególności monopoli naturalnych, zapewniania wolności konkurencji na rynku, zasadności koncesjonowania zawodów i działalności gospodarczej, przeciwdziałania monopolizacji oraz ochrony praw konsumenta.  

Pokaż całość »
23
lipiec 2014
Wyprowadzanie zakładów z KW

Zeszłotygodniowe spotkanie zespołu roboczego rozpatrującego kierunki działań Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW) w obszarze spółek zależnych i zakładów należących do KW miało charakter podsumowujący. Związkowcy przedstawili swoje wątpliwości wobec propozycji złożonych przez pracodawcę. Ich największy sprzeciw wzbudzają plany wyprowadzenia Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych (ZGRI), Zakładu Informatyki i Telekomunikacji (ZIT) oraz Zakładu Remontowo-Produkcyjnego (ZRP) poza Kompanię.
- Na tę chwilę nasze stanowiska są dość rozbieżne. Zarząd podtrzymuje propozycję wydzielenia zakładów, choć - naszym zdaniem - nie przedstawia przy tym żadnych konkretów, żadnych przejrzystych argumentów. My natomiast chcemy, by zakłady pozostały w strukturach Kompanii Węglowej - mówią związkowcy.
Zgodnie z pomysłami podtrzymywanymi przez Zarząd KW, wydzielone zostałyby również ZGRI i ZIT. Pierwszy zakład stałby się, podobnie jak ZRP, spółką celową. Na bazie ZIT powstałaby natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100-procentowym udziałem KW.
Jak sobie przypominamy w latach 90-tych mieliśmy już do czynienia z czymś podobnym, tj.  falową prywatyzacją oddziałów powierzchniowych. Wtedy sami zarządzający ówczesnymi spółkami węglowymi bardzo szybko doszli do wniosku, że utrzymanie przekształconych w osobne spółki oddziałów jest dużo droższe niż gdyby były one w strukturach poszczególnych kopalń. Dzisiaj na bramach tych wszystkich sprywatyzowanych spółek wiszą zardzewiałe kłódki i nikt nie pamięta, że w ogóle istniały. Ludzie doznali krzywdy, bo stali się bezrobotnymi, taki był efekt wyprowadzania oddziałów poza kopalnie. I tak też się może stać z kompanijnymi zakładami.
Co w praktyce oznaczałaby realizacja propozycji przedstawionych przez pracodawcę?
- Gdyby zakłady zostały wydzielone, pracowników przestałyby obowiązywać wszystkie zapisy układowe oraz uzgodnienia zawarte w porozumieniach zawartych przez związki zawodowe i Zarząd Kompanii na przestrzeni minionych lat. Nowe spółki, będące osobnymi podmiotami gospodarczymi, musiałyby sobie poradzić na rynku. Świadcząc usługi na rzecz KW, już na wstępie spotkałyby się ze znacznymi opóźnieniami w pozyskiwaniu pieniędzy za wykonane prace, bo przypominam, że dzisiaj termin płatności w Kompanii wynosi 120 dni.
Zdaniem związkowców, faktycznym celem proponowanych przekształceń jest zmniejszenie poziomu zatrudnienia bez względu na skutki takich działań dla pracowników i samych zakładów. Jeśli wyprowadzone z firmy zakłady upadną, a ludzie stracą pracę, przedstawiciele kierownictwa Kompanii powiedzą zapewne, że oni przecież nikogo nie zwolnili, że to rynek zadziałał, spółki sobie nie poradziły i tyle. Gdybyśmy pozwolili na takie rozwiązanie, w praktyce pozwolilibyśmy pracodawcy na podstępną likwidację miejsc pracy.
Na razie prace Zespołu Roboczego w Pionie Wiceprezesa Zarządu ds. Restrukturyzacji i Rozwoju z udziałem wiceprezesa KW Tomasza Jakubowskiego i przedstawicieli kompanijnych organizacji związkowych dobiegły końca. Strona społeczna liczy, że spory wokół przyszłości zakładów uda się rozwiązać podczas cyklu spotkań dotyczących ostatecznej formy programu restrukturyzacyjnego, w których - oprócz wiceprezesów odpowiedzialnych za poszczególne piony - powinien uczestniczyć prezes KW Mirosław Taras.
Z naszej strony była i wciąż jest wola dyskusji, z tamtej strony raczej słuchaliśmy stwierdzeń, że "tak być musi". A na zadawane przez stronę związkową pytania o konsekwencje wydzielenia zakładów ze struktur Kompanii pracodawca odpowiedzieć nie potrafił, ograniczając się do bardzo ogólnikowych stwierdzeń. Mamy nadzieję, że podczas spotkań z udziałem prezesa Kompanii ze strony pracodawcy usłyszymy nieco więcej konkretów, bo nie chce nam się wierzyć, że ktoś w tak trudnych czasach dla firmy mógłby sobie pozwalać na eksperymenty, bez wiedzy na temat skutków ich wdrożenia - podsumowują przedstawiciele związków zawodowych.

Pokaż całość »
23
lipiec 2014
Państwowe Składy Węgla

Do końca sierpnia ma powstać spółka Państwowe Składy Węgla - wynika z informacji przedstawionych podczas piątkowego posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce. - Mamy nadzieję, że powstanie tej spółki przyniesie korzyści zarówno po stronie producentów, jak i finalnych odbiorców oraz, że dzieki takiemu rozwiązaniu wyeliminowany zostanie obecnie panujący na rynku bałagan - mówią zwiazkowcy.
Nieuregulowany import węgla to jeden z problemów przeżywającej trudności branży górnictwa węgla kamiennego - wskazują eksperci, politycy i związkowcy. W tym roku, według podawanych przez media danych Eurostatu, od stycznia do kwietnia do Polski tylko z Rosji trafiło 2,5 mln ton węgla - o 32 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
Według wiceministra gospodarki Jerzego Pietrewicza, importowany węgiel psuje markę polskiego węgla. - Często pod polską marką sprzedawany jest węgiel sprowadzany. Chcemy przerwać te praktyki, bo źle to służy polskiemu węglowi i całemu sektorowi - mówi.
Jak podkreśla Pietrewicz, skala tych nieprawidłowości, co wynika z przeprowadzonych kontroli, jest duża. Przede wszystkim występuje wielkie zróżnicowanie cen i nie zależy to od transportu czy jakości czarnego paliwa. Często wykorzystywana jest niewiedza klienta o tym, co kupuje. Traci na tym nie tylko konsument, ale i Skarb Państwa.
Na początku czerwca br. Centralne Biuro Śledcze zatrzymało 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w firmie Składy Węgla, jednej z największych w kraju spółek handlujących węglem. Jak informowała wówczas policja, węgiel sprowadzany z Rosji i Kazachstanu oferowany był przez tę firmę jako polski. Nieprawidłowości dotyczyły także jego jakości i ilości. Według ustaleń śledztwa, tworzono przy tym fikcyjną dokumentację związaną z dystrybucją węgla, części transakcji w ogóle nie ewidencjonowano.
Nieprawidłowościom tym ma zapobiec państwowy system dystrybucji węgla, którego zasadniczym elementem będzie spółka Państwowe Składy Węgla. W planie jest upaństwowienie 30 proc. obrotu węglem na rynku krajowym. Projekt ma spowodować, że polski węgiel będzie tańszy (z założenia bowiem spółka Państwowe Składy Węgla ma nie generować zysków), po drugie zaś - zwiększy obroty spółek węglowych, dzięki czemu poprawi się ich sytuacja finansowa. Państwowe Składy Węgla utworzyć mają Kompania Węglowa, Katowicki Holding Węglowy oraz Węglokoks.
Podczas ostatniego posiedzenia Zespołu związkowcy postulowali, by do przedsięwzięcia tego dołączyli pozostali państwowi producenci węgla, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Tauron Wydobycie, bo tylko w ten sposób system będzie skuteczny.
Resort gospodarki, który zajmuje się projektem, waha się między dwiema koncepcjami. Pierwsza zakłada wykorzystanie infrastruktury dystrybucyjnej, którą posiadają już istniejące spółki węglowe. Druga dotyczy stworzenia sieci składów węgla od podstaw przy użyciu franczyzowego modelu rozwoju. Partnerzy otrzymywaliby licencje na prowadzenie handlu węglem w oparciu o ustalone marże. Na barkach udziałowców przedsięwzięcia spoczęłaby budowa hurtowych składów - dużych centrów logistycznych, na których opierałby się system dystrybucji.
Wg. związków hurtowe składy węgla powinny powstać w pierwszej kolejności tam, gdzie mamy białe plamy handlu polskim węglem. Jest to głównie Polska północno-wschodnia. 
Powołanie Państwowych Składów Węgla, to zaledwie pierwszy krok w porządkowaniu systemu handlu węglem w Polsce. Kolejnym powinno być m.in. skierowanie na ścieżkę legislacyjną ustawy dotyczącej koncesjonowania sprzedaży węgla, a być może i certyfikowania, jeśli chodzi o jego jakość.

Pokaż całość »
20
lipiec 2014
Czwartkowe spotkania rowerowe KADRY

Od prawie roku, cyklicznie w czwartki o godz. 16.30 członkowie ZZ KADRA oraz jego sympatycy, spotykają się w ustalonym miejscu, czyli bytomskiej restauracji ,, Pod Dębem". Celem tych spotkań jest rozpropagowanie wśród pracowników oraz ich rodzin spędzania wolnego czasu w towarzystwie innych członków naszego Związku, poznając przy okazji najciekawsze miejsca w okolicy jeżdżąc na rowerze. Liderem tych spotkań jest nasz kolega pan Piotr Wolski, który zawsze przygotowuje trasy, pod względem krajoznawczym oraz dystansowym. Dzięki jego determinacji i zaangażowaniu, grupa, która z początku liczyła zaledwie kilka osób w ostatnim czasie przypomina powoli mały peleton, który w pomaranczowych koszulkach - znak rozpoznawczy, zwiedza okolice Dolomitów, sprawdza ,, czystość" wody w jeziorze Chechło, czy też zdrowie kuracjuszy w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Reptach. O ile warunki atmosferyczne pozwolą oraz frekwencja uczestników pozostanie w dalszym ciągu na tak wysokim poziomie, to w najblizszym czasie - informacja dla zainteresowanych, być może wybierzemy się wspólnie na wycieczkę sobotnią, rowerową do Zielonej lub nawet Poraja, zakończoną wspólnym ogniskiem. Póki co zachęcam wszystkich kadrowiczów, do czynnego udziału w naszych spotkaniach, a panu Piotrowi oraz wszystkim uczestniczącym do tej pory w naszych jazdach dziekuję za dotychczasowe zaangażowanie.
Pokaż całość »
20
lipiec 2014
Dla dorosłych tylko kursy

Obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej utrzymuje tytuły zawodowe górnika eksploatacji podziemnej, technika górnictwa podziemnego oraz technika przeróbki kopalin stałych.Zmienił się jednak sposób ich uzyskiwania. O ile w szkolnictwie młodzieżowym można te tytuły uzyskać, zdając egzaminy kwalifikacyjne po zakończeniu nauki w szkole lub w trakcie jej trwania, to dla osób dorosłych pozostają już tylko kwalifikacyjne kursy zawodowe i egzaminy przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE).
 Przykładowo, aby uzyskać tytuł zawodowy technika górnictwa podziemnego, należy ukończyć kurs kwalifikacyjny zawodowy w kwalifikacji M.11, czyli "eksploatacja złóż podziemnych", a następnie przystąpić do egzaminu przed OKE. Warto wiedzieć, że na taki kurs przyjmowani są absolwenci wszystkich typów szkół. Po potwierdzeniu kwalifikacji M.11 należy ukończyć kurs z zakresu kwalifikacji M.39 - "organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych". Taki kurs trwa pół roku i mogą w nim uczestniczyć osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie. Po jego zakończeniu słuchacz przystępuje do egzaminu. I dopiero uzyskanie kwalifikacji M.11 i M.39 daje tytuł zawodowy technika górnictwa podziemnego.
Podobne są zasady starania się o tytuł zawodowy technika przeróbki kopalin stałych. W tym przypadku konieczne jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego M.35 - "prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych" i pomyślne złożenie egzaminu przed komisją OKE. Większość placówek realizuje ten kurs w ciągu 2 semestrów. Przyjmowani są absolwenci wszystkich typów szkół. Ale, co ważne, uzyskanie kwalifikacji M.35 nie skutkuje nadaniem tytułu zawodowego, ponieważ w wykazie zawodów nie figuruje zawód "przeróbkarz" na poziomie zawodowym. Jest się więc formalnie robotnikiem wykwalifikowanym. Żeby uzyskać tytuł technika przeróbki kopalin stałych należy zdobyć także kwalifikację M.36 - "organizacja procesu przeróbki kopalin stałych". Do tego niezbędne jest minimum średnie wykształcenie. Kurs trwa 6 miesięcy i kończy się sprawdzianem wiedzy przed OKE.
Kompanijny Ośrodek Szkolenia organizuje już od września 2014 r. wszystkie omawiane kursy. Trwa właśnie nabór na kursy kwalifikacyjne na tytuł zawodowy górnika eksploatacji podziemnej - M.11. Obejmuje on 3 semestry, czyli 1,5 roku. Trwa ponadto rekrutacja na kurs technika górnictwa podziemnego - M.39, który trwa pół roku. Kursy organizowane będą nie tylko w Knurowie. Szczegółowymi informacjami służą wszystkie ośrodki Kompanijnego Ośrodka Szkolenia. Naturalnie istnieje możliwość zaliczenia wszystkich wymaganych kwalifikacji w trybie eksternistycznym.
I w tym przypadku zdaje się egzamin przed komisją OKE, ale wymagany jest dwuletni staż przy robotach pomocniczych w danym zawodzie. KOS organizuje także kursy przygotowawcze do egzaminu eksternistycznego. Obowiązuje jednak przepis, że zamiar przystąpienia do egzaminu trzeba zgłaszać OKE do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. Następnie OKE wyznacza konkretne daty i miejsca egzaminów na ten sam rok.

Pokaż całość »
07
lipiec 2014
Prezes Kompanii pisze do załogi

Poniżej publikujemy list prezesa Kompanii Węglowej do pracowników spółki. Oto co pisze                    
                                                     Koleżanki i Koledzy Górnicy
Dramatyczna sytuacja finansowa Kompanii Węglowej dla nikogo nie jest już tajemnicą. Straty w wysokości blisko 700 mln zł za rok ubiegły oraz narastający z miesiąca na miesiąc ujemny wynik finansowy w tym roku zachwiały płynnością finansową spółki i groziły koniecznością złożenia wniosku o jej upadłość. Takie są realia, fakty, których nie można było przemilczeć. Informowaliśmy o nich właściciela, organ nadzorczy oraz przedstawicieli strony społecznej.
Uznałem, że rzeczywista kondycja spółki musi być też znana opinii publicznej, partnerom biznesowym, naszym klientom i kontrahentom oraz przede wszystkim Wam - załodze Kompanii.
Podjęte przez Zarząd kroki zaradcze, zapobiegające groźbie bankructwa, dają szansę na restrukturyzację zadłużenia spółki i przywrócenie jej płynności finansowej przynajmniej w perspektywie do końca roku.
Zarząd Kompanii zakończył negocjacje dotyczące porozumienia z naszymi wierzycielami - Gwarantami programu obligacji emitowanych przez spółkę. Spełniliśmy wszystkie formalne, prawne i ekonomiczne oczekiwania naszych partnerów. Liczymy, iż w połowie lipca br. podpiszemy umowę emisyjną obligacji średnioterminowych. Wynegocjowaliśmy znaczącą przedpłatę na poczet naszych dostaw surowca dla energetyki. To oznacza, że bieżąca wypłata wynagrodzeń nie będzie zagrożona. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami węgiel zalegający na zwałach zostanie zwolniony z zastawów bankowych. Podejmiemy próby jego sprzedaży. Porozumienie pozwoli nam na finalizację umowy z JSW i odblokowanie środków ze sprzedaży kopalni "Knurów-Szczygłowice".
Stabilizacja przepływów bieżących w spółce daje nam możliwość rozpoczęcia rozmów w sprawie długoterminowego finansowania Kompanii i odbudowy jej kapitałów własnych. Chcę wyraźnie podkreślić, że tej małej stabilizacji nie udałoby się osiągnąć bez odpowiedzialnej postawy załogi Kompanii, racjonalnych zachowań przedstawicieli strony społecznej i wsparcia ze strony central związkowych. Ich inicjatywa, zaangażowanie i skuteczność na szczeblu rządowym, oraz w zespołach międzyresortowych przynosi wymierne efekty. Dziękuję
Szanowni Państw
Nie łudźmy się jednak, że osiągnęliśmy sukces. To tylko czas, który kupiliśmy sobie na wdrożenie niezbędnej, twardej restrukturyzacji spółki. Warunkiem sukcesu będzie dopiero
trwałe obniżenie kosztów jednostkowych wydobycia węgla.
Można to osiągnąć poprzez efekt skali produkcji lub poprzez dostosowanie wielkości produkcji do faktycznych potrzeb rynkowych. W dzisiejszych realiach Kompanii tylko drugi wariant ma szansę
powodzenia.
Działamy w nieprzyjaznym dla górnictwa otoczeniu, w tym m.in. rozwoju technologii OZE, presji na ograniczenie emisji CO2, restrykcyjnych regulacji krajowych i unijnych. Mamy określone obciążenia historyczne, uwarunkowania geologiczno-górnicze, szeroko rozprzestrzenione fronty wydobywcze, wymogi środowiskowe i bhp, potężny koszt zaopatrzenia w media oraz obciążeń publicznoprawnych. Za ten stan rzeczy nie ponoszą odpowiedzialności górnicy Kompanii i jej kadra kierownicza. Niestety, to jednak my musimy się z tym uporać.
Dotychczasowy model solidaryzmu, kompensacji strat zyskami generowanymi na innych polach wydobywczych, jak pokazują wyniki finansowe, nie daje nam szans na przetrwanie. Obiektywne, wyżej wymienione uwarunkowania powodują, że w całej Kompanii oraz w poszczególnych jej oddziałach mamy koszt graniczny wydobycia, poniżej którego zejść się już nie da.
Dlatego musimy zabiegać o wyrównanie naszych szans konkurencyjnych. Nie łudźmy się jednak, że i to doprowadzi do uzdrowienia spółki. Cudów nie ma. W górnictwie dobrze już było. Teraz na nasze barki spada ciężar niezbędnych zmian, z którym musimy się uporać.
Mogę jednoznacznie zadeklarować, że w tym trudnym okresie transformacji, konieczności zaciskania pasa przez wszystkich pracowników Kompanii, ochrona jak największej ilości miejsc pracy będzie dla Zarządu priorytetem.

Szczęść Boże
Mirosław Taras,
Prezes Zarządu Kompanii Węglowej

Pokaż całość »
02
lipiec 2014
KADRA w ,, Biegu dla Słonia

1080 osób zapisało się na starcie drugiego Biegu dla Słonia w Parku Śląskim. Biegaczy było jednak znacznie więcej, po prostu nie wszyscy się rejestrowali. Podobnie jak przed rokiem najpierw przez minutę klaskali dla Artura Hajzera, a następnie założyli "czołówki" na głowy i przebiegli 7 km.Wśród uczestników Biegu dla Słonia mogliśmy spotkać m.in. himalaistów Adama Bieleckiego, pierwszego zimowego zdobywcę Gasherbrumu i Broad Peaku i Krzysztofa Wielickiego, który jako drugi Polak zdobył koronę Himalajów oraz reprezentantów ZZ KADRA panią  Iwonę Budzyńską oraz pana Piotra Wolskiego. Wszyscy uczestnicy biegli by pokazać,, że pasja to nie tylko puste słowo, ale, że docieniamy ludzi, którzy realizują ją i potrafią nią zarażać innych. Serdecznie gratulujemy naszym biegaczom oraz gratulujemy wytrwałości w realizacji swojej pasji.Pokaż całość »
26
czerwiec 2014
Spotkanie związków z rządem

W kancelarii premiera odbyło się kolejne - piąte już spotkanie poświęcone założeniom dalszego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele górniczych związków zawodowych, w tym z ramienia PZZ „KADRA" - Przewodniczący Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki.
W rozmowach po stronie rządowej uczestniczy premier Donald Tusk, wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz, a także Cichocki Jacek, Karpiński Włodziemierz, Kowalczyk Wojciech i Zdziebło Adam.
Strona związkowa podnosiła już wcześniej problemy obciążeń branży podatkami i opłatami, a także informowała rząd - szerzej - o funkcjonowaniu i problemach całego sektora w obliczu spadku ceny węgla. Dzisiaj rozmowy są kontynuowane.
W czasie rozmów z rządem i premierem w dniu dzisiejszym wiele uwagi poświęcono bieżącej sytuacji w kraju. Premier wciąż deklarował, że zamierza doprowadzić do naprawy polskiego górnictwa i chce kontynuacji rozmów ze związkami zawodowymi. Premier i rząd zadeklarowali, że będą pomagać w poszukiwaniach środków na utrzymanie płynności w KW S.A.
Strona społeczna podkreślała, że zależy nam na rozmowach o bieżących problemach związanych z obsługą zadłużenia w spółkach węglowych. Premier zadeklarował, że do dnia 25 lipca 2014r. na następnym spotkaniu - wyjaśni program osługi zadłużenia firm wobec banków komercyjnych. Rząd zadeklarował, że przedstawi również możliwości zarządzania górnictwem i energetyką kraju w zmienionych warunkach ekonomiczno-społecznych.
Związki zawodowe dyskutowały o docelowym kształcie miksu energetycznego w kraju i zapewnieniu odpowiedniego udziału polskiego węgla. Przewodniczący PZZ "KADRA" zwracali uwagę na ograniczanie spalania węgla kamiennego pozyskanego przy produkcji w zakładach górniczych należących do części firm energetycznych. Obecie Spółki nie odbierają też około 17% wytwarzanego węgla w kopalniach należących do Katowickiego Holdingu Węglowego SA co przynosi znaczące straty tej Spółce. Przewodniczący Dariusz Trzcionka podkreślał, że niektóre zakłady energetyczne pracują na 50% swoich mocy i redukują zakupy surowców pozostawiając produkcję energi innym producentom. Dalsze utrzymywanie tej sytuacji może rzutować na kondycję i przyszłość branży węglowej. Ważne są programy badawcze i rozwój branży chemicznej, które mogą pozwolić w przyszłości przetwarzać węgiel na paliwa płynne, zgazowanie węgla oraz inne technologie wykorzystania krajowego surowca. Obecna sytuacja spółek węglowych ma negatywny wpływ na kondycję firm okołogórniczych. Małe i średnie firmy redukucją obecnie koszty i zatrudnienie oraz pojawiają się problemy z regulowaniem składek na ubezpieczenie społeczne.
Na zakończenie spotkania strony ustaliły, że powstanie na bazie KW SA, KHW SA i Węglokoksie nowy podmiot - Polskie Składy Węgla, który w dalszej przyszłości będzie celował swoją działalność na handlu polskim węglem i będzie budował krajową sieć sprzedaży polskiego węgla. 
Strony wspólnie uznają, że wizja upadłości KW SA została oddalona a przygotowanie planów ratunkowych posuwa się na przód. Związki zawodowe oczekują kontynuacji rozmów.

Pokaż całość »
16
czerwiec 2014
Komunikat z rozmów z dn. 16.06.2014 r

  KOMUNIKAT


Dzisiaj o 8.oo odbyło się spotkanie z Zarządem KW w temacie porozumienia dot. zwolnienia grupowego emerytów do 2010 r oraz rewaloryzacji bonów żywnościowych. Przedstawiciele strony związkowej poinformowali, że tematy te ich zdaniem leżą po stronie Zarządu i nie widzą możliwości podpisania zaproponowanego porozumienia, co kończy proces ustawowej konsultacji. Kontynuacją tematu będzie regulamin ustalony przez pracodawcę w którym  zawrze on zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia. W tej sytuacji każde wypowiedzenie musi być poprzedzone konsultacją związkową. W trakcie spotkania wiceprezes Rykala odniósł się także do tematu węgla emeryckiego i toczących się rozpraw sądowych stwierdzając, że Zarząd nie odpuszcza tematu. Na podstawie posiadanego wyroku sądowego z uzasadnieniem oraz opinii prawnej kancelarii Sobczyk & wspólnicy w temacie węgla emeryckiego Kompania złożyła do sądu okręgowego odwołanie od wyroku. Z posiadanych przez Kompanię informacji spraw w temacie węgla emeryckiego w sądach rejonowych jest ok 800, z czego znaczna większość dot. emerytów z kopalni „Knurów-Szczygłowice”.
Inne tematy poruszane na spotkaniu to:
- zaległości bieżące w ZUS – wg wiceprezesa ZUS płacony jest na bieżąco,
- przesunięcie wypłaty raty za węgiel pracowniczy – nie ma takiej decyzji,
- obniżenie funduszu płac – w związku z wprowadzonym przestojem ekonomicznym w KW S.A. na przełomie kwietnia i maja Zarząd przyjął  uchwałę o zmianie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w stosunku do wynagrodzeń określonych w zał. nr 2 do Porozumienia z 6 lutego 2014 r.

 

Pokaż całość »
16
czerwiec 2014
KADRA czynnie biega

14 czerwca w położonym na południu naszego województwa Nadleśnictwie Lubliniec odbyła się 2 edycja Biegu Sylwana. Jest to impreza składająca się z trzech cykli 10 kilometrowych leśnych biegów przełajowych zorganizowanych w ramach kampanii „Lasy Państwowe Zapraszamy”. Nasz związek reprezentowali dwaj panowie Piotr Wolski oraz Michał Winkler, którzy w stawce liczącej 97 zawodników zajęli odpowiednio pan Piotr 54 miejsce z czasem 54 min 24 s oraz pan Michał 28 miejsce z czasem 46 min 49 s. W imieniu całego zarządu ZZ KADRA gratulujemy naszym zawodnikom wspaniałego wyniku oraz zachęcamy pozostałych naszych członków do czynnego naśladownictwa i jeszcze lepszych wyników.
Zdjęcia z biegu 
https://lh3.googleusercontent.com/-WaYqQEsMTdY/U5ye9JJH7uI/AAAAAAAAzhE/7bKEejWTGVI/w359-h539-no/DSC_0269.JPG 
https://lh3.googleusercontent.com/-iRyPJo3fVps/U5yhOonlnGI/AAAAAAAAzlw/z8jm70rvgvE/w694-h463-no/DSC_0308.JPG 
https://lh3.googleusercontent.com/-Vw8G4aTJ80U/U5yl_B6fw3I/AAAAAAAAzwE/0rd6wEHGstg/w359-h539-no/DSC_0395.JPG 
https://lh5.googleusercontent.com/-BzvX0QgKs_U/U5xgLCdb8gI/AAAAAAAAy-M/5bhcnUSLp5g/w357-h539-no/DSC_4610.JPG 
https://lh4.googleusercontent.com/-R_fpcxPXxtI/U5xiXN5CDCI/AAAAAAAAzBg/v8XQUyuCyUE/w357-h539-no/DSC_4649.JPG Pokaż całość »

Osób on-line: 1
Wyświetlenia: 108266

Żart dnia! :-)

Lekcja religii w szkole. Ksiądz mówi dzieciom o małżeństwie. - Wiecie, że Arabowie mogą mieć kilka żon? To się nazywa poligamia. Natomiast chrześcijanie mają tylko jedną żonę. A to się nazywa... Może ktoś z Was wie? W klasie cisza, nikt nie podnosi ręki. - To się nazywa - podpowiada ksiądz - mono... mono... Jaś podnosi w górę rączkę: - Monotonia!

poprzedni
WSTECZ
następny
DALEJ
2
fajny
0clock face hour hand minute hand second hand