Związek Zawodowy
"KADRA"
KW S.A. KWK "Bobrek-Centum"
w Bytomiu
tel.:
fax:
email:
32 / 71-81-343
32 / 71-81-385
Paryż 2010 Czocha 2010 Moszna 2010
AKTUALNOŚCI
O nas
Aktualnosci
Imprezy
Wycieczki
Galeria
Kontakt
Pokaż listę aktualności »
16
wrzesień 2014
Plan demontażu Kompanii

 

 Konsultacje zostały zerwane z winy Zarządu. Mimo tego, że odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne, Zarząd przyjął pewne argumenty strony związkowej i miał je przeanalizować. Już następnego dnia panowie prezesi pojechali do Warszawy i podpisali list intencyjny w sprawie sprzedaży czterech kopalń Węglokoksowi – powiedzieli związkowcy, komentując wczorajsze stanowisko sztabu protestacyjno-strajkowego. W Katowicach obradowali przedstawiciele organizacji związkowych należących do KW. Związkowcy dyskutowali o najbliższych działaniach strony społecznej po decyzji sztabu, który uznał, że konsultacje dotyczące planu naprawczego dla Spółki zostały jednostronnie zerwane z winy Zarządu KW. Jak poinformowała strona społeczna, taka decyzja oznacza również zawieszenie rozmów obydwu stron w pozostałych tematach.

 

  - Skoro Zarząd zerwał konsultacje dotyczące planu naprawczego, my nie będziemy uczestniczyć w jakichkolwiek rozmowach - zarówno na szczeblu Kompanii, jak i poszczególnych kopalń. Nie będzie żadnych rozmów w żadnym elemencie - zapowiedzieli

 

Czynnikiem zaogniającym sytuację są ostatnie wypowiedzi Tomasza Tomczykiewicza, wiceministra gospodarki odpowiedzialnego za górnictwo. Polityk ten kilka dni temu przedstawił swoją wizję przyszłości Kompanii Węglowej, polegającą na rozczłonkowaniu firmy, przed czym od dawna przestrzega strona związkowa. - Pan minister chce sprzedać kopalnie "Jankowice", "Chwałowice", "Bobrek-Centrum" i "Piekary" do Węglokoksu, inne kopalnie do Enei, PGE i Taurona, a w tej reszcie, co zostanie, zostawić wszystkie zobowiązania i całe zadłużenie, co szybko doprowadzi do konieczności likwidacji pozostałości po Kompanii. Jak to się ma do powołanych zespołów tematycznych, które miały wypracować rozwiązania naprawcze dla firmy? Widzimy coraz wyraźniej, że okazały się one jednym wielkim oszustwem, bo za plecami uczestników prac tych zespołów trwają sukcesywne przygotowania do całkowitego demontażu Kompanii Węglowej – komentują przedstawiciele związków zawodowych w KW. Na najbliższy czwartek zaplanowano masówki dla załóg wszystkich kopalń i zakładów wchodzących w skład KW z udziałem przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych. W piątek natomiast ponownie zbierze się kompanijny sztab protestacyjno-strajkowy, który podejmie decyzje co do dalszych działań strony związkowej.
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz - link  

http://www.kadrakw.org/images/artykuly/Komuniukat%2015.09.2015/Apel%20sztabu%20dot.%20KWK%20Kazimierz%20Juliusz.pdf

 

Pokaż całość »
15
wrzesień 2014
Konsultacje z Zarządem zerwane!!!!

Zrzeszający 13 organizacji związkowych z Kompanii Węglowej SA (KW) sztab protestacyjno-strajkowy wydał dziś oficjalne stanowisko, w którym poinformował, że w związku z dokonywanymi przez Zarząd KW ciągłymi zmianami w treści konsultowanego planu naprawczego dla Spółki oraz informacjami o podpisaniu listu intencyjnego przez KW i Węglokoks dotyczącego sprzedaży czterech kompanijnych kopalń, strona związkowa uznaje proces konsultacyjny za jednostronnie zerwany z winy pracodawcy.
Związkowcy oświadczyli, że wobec zaistniałej sytuacji, nie widzą możliwości prowadzenia konsultacji na temat planu naprawczego. - Od tej chwili pełną odpowiedzialność za decyzje związane z dalszym funkcjonowaniem spółki ponosi zarząd Kompanii Węglowej SA oraz struktury właścicielskie - napisali w dokumencie, który tuż po godzinie 11. złożony został w siedzibie KW.
Kompanijny sztab protestacyjno-strajkowy tworzą:
- Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA,
- Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Górników w Polsce w Kompanii Węglowej SA,
- Związek Zawodowy "Kadra" Kompanii Węglowej SA,
- Komisja Zakładowa Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80" Kompanii Węglowej SA,
- Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Pracowników Dołowych przy Kompanii Węglowej SA,
- Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy Kompanii Węglowej SA,
- Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka" Kompanii Węglowej SA,
- Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego "Kontra" przy Kompanii Węglowej SA,
- Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność 80" Kompanii Węglowej SA,
- Zarząd Zakładowy Związku Zawodowego Jedności Górniczej przy Kompanii Węglowej SA,
- Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce przy Kompanii Węglowej SA,
- Związek Zawodowy Ratowników Kompanii Węglowej SA,
- Zakładowa Organizacja Związkowa "Kadra XXI" Kompanii Węglowej SA.
Pełną treść stanowiska przyjętego przez sztab publikujemy poniżej.Katowice, 15 września 2014 r

Stanowisko Sztabu Protestacyjno-Strajkowego
w Kompanii Węglowej SA

W związku z notorycznymi zmianami w programie naprawczym Kompanii Węglowej SA w ramach procesu konsultacji oraz informacjami o podpisaniu listu intencyjnego pomiędzy zarządami Kompanii Węglowej SA i Węglokoks SA dotyczącego sprzedaży kopalń wchodzących w skład Kompanii Węglowej SA strona związkowa uznaje, iż zarząd Kompanii Węglowej SA jednostronnie zerwał konsultacje dotyczące planu naprawczego spółki.
W związku z powyższym na chwilę obecną strona związkowa nie widzi możliwości kontynuowania konsultacji w sprawie planu naprawczego Kompanii Węglowej z zarządem spółki. Od tej chwili pełną odpowiedzialność za decyzje związane z dalszym funkcjonowaniem spółki ponosi zarząd Kompanii Węglowej SA oraz struktury właścicielskie.    
W czasie spotkania Sztabu postanowiono także, że 18 września br. w kopalniach i zakładach spółki na wszystkich zmianach zostaną zorganizowane masówki. Tematem masówek będzie obecna sytuacja opisana przez Sztab Protestacyjno-Strajkowy
W dniu 19 września ponownie zbierze się sztab protestacyjno-strajkowy aby zdecydować o dalszych krokach.


Pokaż całość »
11
wrzesień 2014
Wyprzedaż majątku KW

Proponowany przez Zarząd plan naprawczy nie gwarantuje firmie ani rozwoju, ani nawet stabilizacji. W historii przemysłu nie było takiego przedsiębiorstwa, które wyszłoby "na prostą", wyprzedając najcenniejsze zakłady – powiedzieli związkowcy, ostro krytykując założenia, które trafiły do kolejnej wersji planu naprawczego dla Spółki. Ujednoliconą treść dokumentu przedstawiciele strony społecznej otrzymali w poniedziałek. Dzień później rozpoczęły się konsultacje dotyczące ostatecznego kształtu planu. Największy sprzeciw związkowców budzą pomysły sprzedaży czterech kopalń Węglokoksowi. Wedle ostatnich założeń, chodzi o KWK "Bobrek-Centrum", KWK "Chwałowice", KWK "Jankowice" i KWK "Piekary" (wcześniej mówiono o KWK "Pokój" i KWK "Rydułtowy-Anna" zamiast "Bobrka-Centrum" i "Chwałowic"). - Rozpoczęcie sprzedaży jakichkolwiek aktywów Kompanii byłoby początkiem końca całej firmy – komentowali. Jeżeli doprowadzimy do sprzedaży kopalń Węglokoksowi to jesteśmy przekonani, że kolejne kopalnie sprzeda się potem innym podmiotem, a na koniec zostanie nas połowa, która sama się zlikwiduje. Pomijamy fakt, że samo tworzenie nowych podmiotów na polskim rynku węglowym przyczynia się do zaostrzania konkurencji polsko - polskiej, co osłabia nasze firmy wobec bardzo silnej konkurencji zagranicznej - wskazywali. Pozbycie się czterech kopalń można traktować wyłącznie w kategoriach rozpoczęcia procesu planowej likwidacji Kompanii Węglowej, a na to naszej zgody nigdy nie będzie – stwierdziła strona społeczna, zaznaczając też, że z równie stanowczym sprzeciwem Związków spotykać się będą próby wydzielenia ze struktur KW zakładów specjalistycznych, co byłoby ich faktyczną prywatyzacją. Ostatni protest organizacji związkowych połączony z groźbą skierowania wniosku do sądu wobec próby bezprawnego obniżenia pracownikom administracji premii o 50 procent spowodował odstąpienie Zarządu od wprowadzenia pomysłu w życie, ale tylko na miesiąc. W specjalnym piśmie kierownictwo Spółki nakazało dyrektorom kopalń rozpoczęcie negocjacji z zakładowymi strukturami związkowymi odnośnie obcięcia premii tej samej grupie pracowniczej od września. - Tutaj również naszej zgody nie ma, bo byłoby to przyzwolenie na dokonywanie kolejnych oszczędności kosztem grupy, która i tak już bardzo duże koszty restrukturyzacji Kompanii Węglowej odczuła. Poza tym środki pozyskane w ten sposób nie stanowiłyby nawet tysięcznej części obecnych potrzeb finansowych firmy. Cała ta próba pozbawienia pracowników administracji sporej części jednego z elementów wynagrodzenia wygląda mi na celowe działanie, które ma wywołać niepokój, bo z pewnością nie przyniesie Kompanii oszczędności mogących wpłynąć na poprawę jej fatalnej kondycji - skomentowali związkowcy.

Pokaż całość »
03
wrzesień 2014
O konsultacjach w Kompanii

Wtorkowa runda konsultacji dotyczących planu naprawczego dla Kompanii Węglowej SA (KW) z udziałem przedstawicieli związków zawodowych i Zarządu KW zakończyła się farsą. Już na wstępie konsternację obecnych na sali związkowców wywołała informacja, że decyzją pracodawcy premie pracowników administracji zostaną obcięte o połowę. Następnie Zarząd przedstawił projekt planu naprawczego, który nijak się miał do dokumentu przedstawionego związkom zawodowym i Radzie Pracowników KW 2 tygodnie temu.
Wiadomość o rozesłanym do dyrektorów kopalń piśmie Zarządu nakazującym obniżenie premii pracownikom administracji od sierpnia do końca br. wzburzyła stronę związkową.
- Mamy tutaj do czynienia ze złamaniem zarówno ustawy o związkach zawodowych, bo decyzja ta nie została skonsultowana ze stroną społeczną, jak i regulaminów premiowania obowiązujących w poszczególnych zakładach należących do Kompanii. Na pewno tego tak nie zostawimy - komentował przewodniczący ZZ KADRA KW p. Mariusz Wakuła.
Po ostrej krytyce ze strony przedstawicieli związków zawodowych Mirosław Taras ogłosił przerwę i skonsultował podjętą decyzję z prawnikami. Ci zaprezentowali rozbieżne stanowiska, stąd zapowiedź prezesa Kompanii, że najpóźniej w piątek odniesie się do problemu raz jeszcze, ostatecznie informując, czy swoje stanowisko podtrzymuje, czy też się z niego wycofuje.
Niespodziewany przebieg pierwszej części rozmów mających stanowić element konsultacji planu naprawczego dla KW na lata 2014-2020 okazał się tylko zapowiedzią kolejnej niespodzianki. Po przedstawieniu przez pracodawcę prezentacji zawierającej podstawowe założenia do planu związkowcy ze zdumieniem stwierdzili, że w znacznym stopniu różnią się one od założeń zawartych w projekcie planu naprawczego, który otrzymali kilkanaście dni temu.
- Po tym wszystkim nie wiemy, do czego mamy się odnosić podczas konsultacji i co właściwie jest planem naprawczym - dokument przekazany nam mniej więcej dwa tygodnie temu, czy też założenia zaprezentowane nam dzisiaj w postaci slajdów? Tam była mowa o planach sprzedaży czterech konkretnych kopalń Węglokoksowi, tutaj mamy cztery zupełnie inne kopalnie. Tam czytaliśmy o koncepcji stworzenia z zakładów specjalistycznych Kompanii Węglowej spółek prawa handlowego, tutaj czytamy o pomyśle przekształcenia dwóch zakładów i całkowitej likwidacji trzeciego. Zupełnie zmieniły się zasady sprzedaży kompanijnego majątku. To o czym mamy dyskutować? O tym co nazywało się dotąd planem naprawczym i z czym się zapoznawaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie, czy o tym, co nam dzisiaj przedstawiono? - denerwowali się związkowcy.
Ostatecznie, przyparty do muru grożbą zwołania sztabu protestacyjno-strajkowego wobec takiego traktowania strony społecznej, Zarząd Kompanii zobowiązał się do przekazania stronie społecznej jednolitej treści planu naprawczego. Dokument ten stanie się podstawą właściwego procesu konsultacyjnego. Ostateczny termin przedstawienia dokumentu wraz z aneksem wyznaczono na przyszły poniedziałek. We wtorek strony mają wrócić do rozmów.

Pokaż całość »
02
wrzesień 2014
Pismo do Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A.

Pismo do Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. dotyczące ograniczenia premii dla części pracowników Kompani Węglowej.

Pokaż całość »
19
sierpień 2014
O planie naprawczym

Ogólne założenia swojego planu naprawczego na lata 2014-2027 Kompania ujawniła 7 sierpnia. Program miał być konsultowany ze stroną społeczną, jednak wcześniej miał go poznać szef rządu. Związkowcy poznali jego szczegóły podczas spotkania z premierem.
Pierwszym celem, jaki stawia sobie zarząd Kompanii jest uzyskanie płynności finansowej i odbudowa kapitału własnego. Jak informowało Ministerstwo Gospodarki, strata Kompanii Węglowej po 6 miesiącach br. zwiększyła się do 342,3 mln zł. Pogorszenie wyniku nastąpiło pomimo wzrostu przychodów finansowych (168,1 mln zł), uzyskanych głównie ze sprzedaży akcji Południowego Koncernu Węglowego. Dla porównania po pierwszym półroczu 2013 r. strata Kompanii wynosiła 228,7 mln zł. Spółka, która pod koniec czerwca do tony sprzedanego węgla dopłacała średnio już 34,85 zł, chce też podnieść efektywność. Mówi się o wydłużeniu tygodnia pracy kopalń.
Plan przewiduje także zmianę modelu organizacyjnego firmy, dofinansowanie jej działalności ze źródeł zewnętrznych oraz przekształcenia w składzie akcjonariatu. Jak dowiedział się portal górniczy nettg.pl, pod uwagę była brana sprzedaż na rzecz Węglokoksu czterech kopalń: Jankowice, Rydułtowy-Anna, Piekary i Pokój. Od kilku tygodni głośno jest też o schyłku kopalni Sośnica-Makoszowy. Praca tego zakładu ma zostać ograniczona do ruchu Makoszowy, który skończy fedrować wraz z wyczerpaniem się obecnej koncesji. Nieco lepsze perspektywy mają przed sobą Brzeszcze, które wraz z bliskim już dojściem do pokładu 510 (dostęp do niego został zamknięty po pożarze endogenicznym z 2012 r.) mają szanse powalczyć o przyszłość.
"Ograniczenie stałych kosztów osobowych i świadczeń pozapłacowych oraz zobowiązań wobec byłych pracowników" rozpoczęto dzięki porozumieniu z 6 lutego, które m.in. zawiesiło wypłatę deputatu węglowego i posiłków regeneracyjnych dla administracji, dopłaty do 100-proc. wynagrodzenia za chorobowe i ograniczyło emeryckie deputaty o 1 t węgla. Teraz cięcia - dotyczące zarówno deputatów jak i czternastek - mogą pójść dalej. Koszty, które ponosi Kompania Węglowa z tytułu emeryckiego węgla, wynoszą rocznie 266 mln zł. Planowane jest też wprowadzenie programu dobrowolnych odejść pracowników administracyjnych oraz tych dołowych, którzy będą chcieli skorzystać z tej możliwości - wyjaśniał prezes Kompanii.
Podczas ostatniej konferencji prasowej zarząd KW informował, że w latach 2015-2020 w sposób naturalny z pracy w Kompanii odejdzie 15-20 tys. osób. Kilka tysięcy osób będzie musiało skorzystać z programu dobrowolnych odejść.
Szef PZZ Kadra Dariusz Trzcionka przyznaje, że w trakcie prezentacji programu naprawczego KW sytuacja była bliska wrzenia. Strona społeczna wysunęła pomysł konsolidacji branży - powołania jednego podmiotu na bazie Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i Węglokoksu. Pod uwagę brana jest też dalsza konsolidacja, tym razem przy udziale energetyki.
- Premier nie odrzucił tej propozycji. Nad jej szczegółami od poniedziałku 17 sierpnia pracuje specjalny zespół, w którego skład weszli przedstawiciele zarządów spółek węglowych oraz liderzy trzech reprezentatywnych central związkowych - mówi Dariusz Trzcionka.
Pierwsze efekty prac tego gremium mają trafić na biurko Donalda Tuska w piątek, 22 sierpnia.  

Pokaż całość »
14
sierpień 2014
KADRA w kancelarii Premiera

W kancelarii premiera odbyło się kolejne – szóste już spotkanie poświęcone założeniom dalszego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu na czele z Premierem Donaldem Tuskiem oraz górniczych związków zawodowych. Z ramienia PZZ „KADRA” w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Dariusz Trzcionka.
Spotkanie otworzył Premier podtrzymując swoje wcześniejsze deklaracje doprowadzenia do naprawy polskiego górnictwa. Następnie wiceminister Jakubowski z Kancelarii Premiera przedstawił tematy które można uznać za zrealizowane:    

 1. Kompania Węglowa przez półtora roku nie będzie musiała spłacać zaległych zobowiązań wobec ZUS.
 2. Sfinalizowano sprzedaż kopalni Knurów – Szczygłowice do JSW S.A.
 3. Zostały zrealizowane przedpłaty energetyki za zakontraktowany węgiel.
 4. Podpisano porozumienie w sprawie wydłużenia terminu wykupu obligacji KW przypadające na 30 czerwca 2017 r. i 29 czerwca 2018 r.

Minister Jakubowski przedstawił również tematy będące w trakcie realizacji. Najważniejsze to:

 1. Powołanie do życie spółki handlującej węglem Polskie Składy Węgla.
 2. Przedstawił koncepcję prób zmniejszenia importu węgla z Rosji z możliwością całkowitego zakazu importu nie-sortu.
 3. Trwają prace nad przygotowaniem zasad udzielania koncesji na sprzedaż węgla.
 4. Następnie głos zabrał Mirosław Taras Prezes Kompanii Węglowej. Przedstawił on wstępny program naprawczy KW. W programie tym znalazły się zapisy o ograniczeniu ilości ścian wydobywczych oraz przodków. Program zakładał również sprzedaż Węglokoksowi czterech kopalń KW.

Te elementy są w gestii zarządu Kompanii Węglowej podkreślił prezes Mirosław Taras. Drugim elementem restrukturyzacji przedstawionym przez prezesa jednak wymagające uzgodnienia ze stroną społeczną to:

 1. Całkowite zawieszenie wypłaty „węgla emeryckiego”.
 2. Zmiana systemu wynagradzania w kompanii Węglowej na system rynkowy (wynagrodzenie podzielone na gwarantowane i ruchome w zależności od osiągniętych wyników).
 3. Zawieszenie 14-tej pensji pracownikom Kompanii na okres jednego roku
 4. Likwidacja ZGRI poprzez wchłonięcie pracowników do Kompanii Węglowej.
 5. Łączenie spółek i zakładów zależnych.

Strona społeczna na spotkaniu przedstawiła następujące propozycje:

 1. Przejęcia obciążenia wypłaty „węgla emeryckiego” przez Skarb Państwa.
 2. Opracowanie miksu energetycznego określającego zapotrzebowanie energetyki na węgiel kamienny i węgiel brunatny.
 3. Utworzenie grupy producentów węgla energetycznego na bazie Kompanii Węglowej , Katowickiego Holdingu Węglowego i Węglokoksu.
 4. Określenie cen bazowych węgla dla energetyki.

Powstała grupa robocza w skład której wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawców. Pierwsze efekty pracy tego zespołu poznamy pod koniec przyszłego tygodnia, wtedy też zostanie uzgodniony termin kolejnego spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Po zakończenie spotkania strony podpisały wspólny komunikat.

 

Pokaż całość »
13
sierpień 2014
Podsumowanie rozmów w Warszawie

Specjalny zespół roboczy zajmie się związkową propozycją konsolidacji w branży górniczej. Tym samym wprowadzenie w spółkach węglowych programów zakładających drastyczne cięcia zostało zawieszone. To najważniejsze ustalenie kolejnej rundy rozmów przedstawicieli górniczych central związkowych z rządem.

Przedstawiciele Związków przyznają, że obawiali się, iż ta runda rozmów może zakończyć się fiaskiem.


 ,, Gdy na początku spotkania zaprezentowano stronie społecznej przygotowane przez zarząd Kompanii Węglowe założenia programu naprawczego, które sprowadzają się do ślepych cięć i likwidacji i dodano, że w pozostałych spółkach też jest trudna sytuacja, które może wymagać podobnych działań, zrobiło się nerwowo. Atmosferę zaostrzyły wysuwane przez część rządowych ekspertów propozycje zmian właścicielskich, które  zakładają wyniszczającą walkę pomiędzy poszczególnymi kopalniami".
 
Nad przedstawionym przez stronę społeczną pomysłem konsolidacji w branży, czyli powołaniu na bazie Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego jednego podmiotu z udziałem Węglokoksu, będzie teraz pracował mieszany zespół roboczy, w skład którego wejdą przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawców.
Przed spotkaniem duże zaniepokojenie w środowisku górniczym wzbudził fakt nieumieszczenia przedsiębiorstw z sektora górnictwa węgla kamiennego w przygotowanym przez Ministerstwo Skarbu Państwa wykazie podmiotów strategicznych dla polskiej gospodarki. Rząd tłumaczył, że brak spółek węglowych na tej liście wynika z kwestii kompetencyjnych. Wykaz przygotował resort skarbu i umieścił tam spółki, nad którym sprawuje nadzór właścicielski. Tymczasem nadzór właścicielski nad górnictwem sprawuje resort gospodarki i dlatego przedsiębiorstwa naszego sektora tam się nie znalazły. Ten błąd ma zostać naprawiony. Ruch, jest po stronie Ministra Gospodarki, który powinien zadbać o to, aby firmy górnicze również znalazły się na liście podmiotów strategicznych dla gospodarki naszego państwa.
Jako pozytywny efekt środowych rozmów ocenił też ustalenia w sprawie polskiego miksu energetycznego. Ale konkretne decyzje w tej sprawie mogą zapaść nie wcześniej niż pod koniec roku, po unijnym szczycie w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej Wspólnoty. Ponownie omawiano też propozycje związane z ograniczeniem nadmiernego importu węgla z Rosji. Prace nad tym elementem działań naprawczych na polskim rynku węgla kamiennego nadal trwają. W związku z powyższym porozumiano się co do stworzenia grupy roboczej, złożonej z przedstawicieli strony społecznej, władz spółek oraz przedstawicieli rządu, która do 22 sierpnia przeanalizuje przedstawione przez związki koncepcję.
 

Pokaż całość »
12
sierpień 2014
Związkowcy żądają naprawy uchybień

Wśród 22 spółek o strategicznym znaczeniu dla państwa są spółki energetyczne, KGHM i PGNiG a nie ma węglowych. Związkowcy wystąpili w poniedziałek (11 sierpnia) do premiera o wpisanie na tę listę spółek wydobywających węgiel.
- To dla nas ogromne i przykre zaskoczenie, że wśród 22 firm, które stanowić mają o bezpieczeństwie ekonomicznym i energetycznym państwa, pominięto podmioty z naszego sektora. Rząd od miesięcy przekonuje nas i publicznie głosi, że węgiel kamienny pozostaje strategicznym surowcem dla polskiej gospodarki. Brak spółek węglowych na liście podmiotów strategicznych stawia pod znakiem zapytania prawdziwość tych rządowych deklaracji - uważają zwiazki zawodowe. 
Domagamy się "natychmiastowej naprawy tego uchybienia i umieszczenia na przedmiotowym wykazie spółek wydobywających węgiel kamienny" - czytamy w liście wysłanym do premiera przez przedstawicieli górniczej. Zdaniem związkowców fakt, iż na liście spółek strategicznych nie ma ani jednej związanej z górnictwem węgla kamiennego (choć są spółki energetyczne mając elektrownie węglowe), świadczy o bagatelizowaniu sektora przez rząd.
Związkowcy są również zbulwersowani tym, iż nadal nie ma wykazu złóż strategicznych węgla o kluczowym znaczeniu dla państwa. W liście do premiera przypominają, że " Zgodnie z przyjętą w 2011 roku "Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030" rząd do końca ubiegłego roku powinien opublikować wykaz złóż węgla kamiennego i brunatnego. Ujęte w tym dokumencie obszary będą pod ochroną prawną. Okazuje się jednak, że dopiero pod koniec maja tego roku utworzono grupę roboczą ds. złóż...".
22 spółki o strategicznym znaczeniu dla państwa, to takie, w których państwo nie straci władztwa korporacyjnego, czyli zachowa większość udziałów i decydujący głos. Oznacza to, że firmy te nie będą podlegać pełnej prywatyzacji. Czy to, iż spółki wydobywcze węgla kamiennego i brunatnego mogą zostać w pełni sprywatyzowane?
Odpowiedź na takie pytanie związkowcy będą chcieli usłyszeć 13 sierpnia. Wówczas w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli górniczych central związkowych z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie efektów prac międzyresortowego zespołu ds. funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, a także nowej strategii dla sektora wydobywczego w Polsce.   Dyskusja w kancelarii premiera będzie się koncentrować także na projekcie utworzenia Państwowych Składów Węgla. Ideą tego projektu, w który mają się zaangażować Kompania Węglowa, Katowicki Holding Węglowy i Węglokoks jest wyeliminowanie łańcuszka pośredników zarabiających na sprzedaży surowca i dostarczeniu odbiorcom węgla dobrej jakości z polskich kopalń sygnowanego marką Polski Węgiel.
Związkowcy zwracają też uwagę, że konieczne jest przywrócenie udziału polskiego węgla kamiennego w bilansie energetycznym kraju. Z pewnością jednym z tematów rozmów będą też założenia programu naprawczego Kompanii Węglowej, które zarząd spółki kilka dni temu przekazał właścicielowi.

Pokaż całość »

Osób on-line: 1
Wyświetlenia: 121215

Żart dnia! :-)

Mąż wraca z pracy do domu i zastaje zapłakaną żonę, która w nerwach pakuje swoje rzeczy do walizki. - Co ty wyprawiasz?! - pyta zaskoczony. - Odchodzę! Zdradziłeś mnie! - wykrzykuje żona i rzuca w niego plikiem zdjęć, na których widać jak uprawia on seks z kochanką. Mąż spokojnie i z opanowaniem przegląda zdjęcia po czym mówi do żony: - Kochanie, uspokój się! Wszystko się ułoży! Musimy tylko wyjaśnić, kto te zdjęcia zrobił i dlaczego chce zniszczyć nasze małżeństwo.

poprzedni
WSTECZ
następny
DALEJ
3
słaby
0clock face hour hand minute hand second hand