Związek Zawodowy
"KADRA"
KW S.A. KWK "Bobrek-Centum"
w Bytomiu
tel.:
fax:
email:
32 / 71-81-343
32 / 71-81-385
Paryż 2010 Czocha 2010 Moszna 2010
AKTUALNOŚCI
O nas
Aktualnosci
Imprezy
Wycieczki
Galeria
Kontakt
Pokaż listę aktualności »
21
listopad 2014
Mirosław Taras został odwołany

Mirosława Tarasa odwołano ze stanowiska prezesa Kompanii Węglowej. Rada nadzorcza powierzyła kierowanie Kompanią Piotrowi Rykali, wiceprezesowi ds. pracy.
Rada nadzorcza Kompanii Węglowej na posiedzeniu 21 listopada 2014 roku dokonała pogłębionej analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki.
W komunikacie zaznaczono, że rada przeanalizowała podejmowane przez zarząd działania w kierunku poprawy płynności finansowej oraz naprawy spółki. Rada nadzorcza stwierdziła zwiększanie się straty spółki na sprzedaży węgla w stosunku do wielkości ujętych w Planie Techniczno-Ekonomicznym oraz niepowodzenie emisji euroobligacji jako głównego źródła finansowania planu naprawczego, co spowodowało jego zdezaktualizowanie. 
Rada zobowiązała zarząd do aktualizacji planu naprawczego spółki i PTE oraz podjęcie energicznych działań restrukturyzacyjnych. 
Rada nadzorcza dokonała wnikliwej analizy działań zarządu za okres ostatnich 6 miesięcy br. w zakresie dostosowania działalności spółki do sytuacji rynkowej, zmniejszenia strat generowanych na podstawowej działalności w wyniku rozszerzania się dystansu pomiędzy kosztami produkcji i średnią ceną sprzedaży oraz upłynniania zapasów węgla. Przeanalizowano działania zarządu w zakresie zapewnienia właściwego zarządzania kosztami oraz skuteczność podjętych przez zarząd procesów restrukturyzacyjnych w celu umożliwienia funkcjonowania spółki na rynku węgla. 
W wyniku analizy rada nadzorcza stwierdziła nieskuteczność dotychczasowych działań zarządu w zakresie restrukturyzacji spółki. Nie został ograniczony poziom kosztów, generując przy braku przesłanek do wzrostu cen dalszy wzrost strat na działalności spółki. 
Działania zarządu nie tylko nie spowodowały poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej, ale nastąpiło pogłębienie się dramatycznej sytuacji spółki. Rada nadzorcza stwierdziła niedostateczną koordynację działań zarządu oraz brak skuteczności w zakresie prowadzonego dialogu ze stroną społeczną uniemożliwiający wprowadzanie rozwiązań restrukturyzacyjnych. 
W tej sytuacji rada nadzorcza poddała pod tajne głosowanie i podjęła jednogłośnie uchwałę o odwołaniu prezesa zarządu Mirosława Tarasa. Koordynację prac zarządu rada nadzorcza powierzyła Piotrowi Rykali, wiceprezesowi ds. pracy. 

Pokaż całość »
21
listopad 2014
Sztab zażądał odwołania prezesa

Skandaliczne wypowiedzi prezesa Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW) Mirosława Tarasa na temat przyszłości firmy i całego górnictwa sprawiły, że Sztab Protestacyjno-Strajkowy KW wystąpił dziś do pani premier Ewy Kopacz, wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka o jego odwołanie. Kontrowersyjne słowa padły wczoraj, w Katowicach, podczas konferencji "Górnictwo 2014".
- Wobec wczorajszych wypowiedzi Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. Mirosława Tarasa świadczących dobitnie o braku koncepcji na dalsze funkcjonowanie spółki, którą zarządza oraz stojących w sprzeczności z ustaleniami ze spotkania przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Kompanii Węglowej S.A. z Panią Premier Ewą Kopacz i z Panem Wicepremierem, Sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii Węglowej S.A. domaga się jego natychmiastowego odwołania - czytamy w złożonym wniosku.
- Pan prezes stwierdził, że restrukturyzacja zarządzanej przez niego firmy, to "reanimacja trupa". Stwierdził, że trzeba szybko zlikwidować 5 kopalń i zwolnić 15 tysięcy ludzi. Stwierdził, że górnictwo trzeba wygaszać, a na Śląsku powinno zostać najwyżej 4-5 kopalń - przytaczają słowa włodarza Kompanii związkowcy. - Po pierwsze: są to stwierdzenia wykraczające ponad ustalenia, które zapadły przedwczoraj, podczas naszego spotkania z delegacją rządową, w tym z samą panią premier i wicepremierem oraz ministrem gospodarki. Po drugie: wypowiedzi te są skrajnie nieodpowiedzialne, bo wywołują niepokój załóg kompanijnych kopalń i zakładów. Wreszcie po trzecie: uderzają w Kompanię i całą branżę. Skoro prezesa Tarasa stać na takie słowa wobec firmy, którą sam zarządza, to nie rozumiem, dlaczego jeszcze piastuje kierownicze stanowisko w Spółce - dodają.
Liderzy wszystkich organizacji związkowych wchodzący w skład Sztabu Protestacyjno-Strajkowego KW, byli zgodni w ocenie wypowiedzi prezesa. - Wszyscy uznaliśmy jego słowa za niedopuszczalne, świadczące o tym, że nie ma on żadnego pomysłu na dalsze zarządzanie Spółką, a do tego prowokujące konflikt społeczny w firmie. Skutek mógł być tylko jeden: złożenie wniosku o odwołanie osoby, która w trudnej sytuacji nie tylko nie próbuje wyciągnąć firmy z dołka, ale wręcz ją dobija - mówią.
- Brak dialogu społecznego, nieudolny nadzór właścicielski i fatalne zarządzanie doprowadziły do dramatycznej sytuacji spółki, a publiczne wystąpienia jej prezesa wzniecają niepokój wśród górniczych załóg. Dalszy brak reakcji na takie zachowanie doprowadzi do niekontrolowanego wybuchu niezadowolenia społecznego - napisali związkowcy w podsumowaniu wniosku.
Pełną treść wszystkich trzech wersji przesłanego pisma publikujemy poniżej.   Szanowna Pani

Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowna Pani Premier!

Wobec wczorajszych wypowiedzi Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. Mirosława Tarasa świadczących dobitnie o braku koncepcji na dalsze funkcjonowanie spółki, którą zarządza oraz stojących w sprzeczności z ustaleniami ze spotkania przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Kompanii Węglowej S.A. z Panią Premier i z Panem Wicepremierem Januszem Piechocińskim, Sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii Węglowej S.A. domaga się jego natychmiastowego odwołania.
Brak dialogu społecznego, nieudolny nadzór właścicielski i fatalne zarządzanie doprowadziły do dramatycznej sytuacji spółki, a publiczne wystąpienia jej prezesa wzniecają niepokój wśród górniczych załóg. Dalszy brak reakcji na takie zachowanie doprowadzi do niekontrolowanego wybuchu niezadowolenia społecznego.  Szanowny Pan

Janusz Piechociński
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Szanowny Panie Premierze!

Wobec wczorajszych wypowiedzi Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. Mirosława Tarasa świadczących dobitnie o braku koncepcji na dalsze funkcjonowanie spółki, którą zarządza oraz stojących w sprzeczności z ustaleniami ze spotkania przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Kompanii Węglowej S.A. z Panią Premier Ewą Kopacz i z Panem Wicepremierem, Sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii Węglowej S.A. domaga się jego natychmiastowego odwołania.
Brak dialogu społecznego, nieudolny nadzór właścicielski i fatalne zarządzanie doprowadziły do dramatycznej sytuacji spółki, a publiczne wystąpienia jej prezesa wzniecają niepokój wśród górniczych załóg. Dalszy brak reakcji na takie zachowanie doprowadzi do niekontrolowanego wybuchu niezadowolenia społecznego.   Szanowny Pan

Wojciech Kowalczyk
Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji
Górnictwa Węgla Kamiennego
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze!

Wobec wczorajszych wypowiedzi Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. Mirosława Tarasa świadczących dobitnie o braku koncepcji na dalsze funkcjonowanie spółki, którą zarządza oraz stojących w sprzeczności z ustaleniami ze spotkania przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Kompanii Węglowej S.A. z Panią Premier Ewą Kopacz i z Panem Wicepremierem Januszem Piechocińskim, Sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii Węglowej S.A. domaga się jego natychmiastowego odwołania.
Brak dialogu społecznego, nieudolny nadzór właścicielski i fatalne zarządzanie doprowadziły do dramatycznej sytuacji spółki, a publiczne wystąpienia jej prezesa wzniecają niepokój wśród górniczych załóg. Dalszy brak reakcji na takie zachowanie doprowadzi do niekontrolowanego wybuchu niezadowolenia społecznego.

Pokaż całość »
20
listopad 2014
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony.

W nocy z 18/19 listopada br. po powrocie ze spotkania z premier Ewą Kopacz w Kompanii Węglowej S.A. zebrał się Sztab Protestacyjno–Strajkowy, który zdecydował o zawieszeniu trwającej od czwartku okupacji siedziby spółki.
Decyzja sztabu związana była z wynikami rozmów które strona związkowa przeprowadziła w Warszawie z przedstawicielami rządu z premier Ewą Kopacz na czele. W trakcie spotkania pani premier i minister gospodarki zapewnili, ze nie ma zagrożenia ciągłości wypłat wynagrodzeń przez kolejne miesiące. Szefowa rządu obiecała także, że wkrótce przyjedzie na Śląsk, by kontynuować rozpoczęty przez swojego poprzednika dialog w temacie przyszłości branży.
Pozytywnie oceniono także decyzję o powołaniu pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, którym został Wojciech Kowalczyk dotychczasowy wiceminister skarbu. W ciągu dwóch tygodni pełnomocnik ma przygotować nowy program naprawczy dla Kompanii, który zostanie poddany konsultacjom ze stroną społeczną.
Kim jest nowy pełnomocnik rządu?
Wojciech Kowalczyk urodził się 1 listopada 1965 r. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Obronił pracę magisterską "Przewidywanie kursów akcji. Analiza techniczna". W latach 1995-2001 oraz 2004-2010 pracował w Banku Handlowym, odpowiadając m.in. za aktywność banku na krajowych i międzynarodowych rynkach finansowych oraz na rynku dłużnych papierów wartościowych. Od lutego 2001 do października 2004 dyrektor Rynku Papierów Dłużnych w Merrill Lynch International London. Odpowiedzialny za działania banku na polskim i węgierskim rynku walutowym oraz rynku papierów dłużnych i instrumentów pochodnych związanych z ryzykiem stopy procentowej i kursu walutowego. Od lutego 2011 r. dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialny za pion sprzedaży i rynków finansowych, a od czerwca 2011 wiceprezes zarządu BGK, gdzie nadzorował sprzedaż produktów bankowych, rynki finansowe, finansowanie projektów inwestycyjnych oraz działalność zleconą w zakresie mieszkaniowego budownictwa społecznego i służby zdrowia. Od sierpnia 2012 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Nadzorował obszary związane z rozwojem rynku finansowego i instytucji finansowych, działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym, długiem publicznym. Od 16 czerwca 2014 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Opuszczając siedzibę Kompanii protestujący zapewniali, że w przypadku nie dotrzymania przez stronę rządową złożonych obietnic są gotowi w każdej chwili wrócić do siedziby spółki.
Przewodniczący Kadry Kompanijnej pan Mariusz Wakuła powiedział: - ,, jeżeli kiedykolwiek rząd, czy pracodawca będzie chciał odejść od złożonych we wtorek gwarancji i obietnic, to na pewno tu wrócimy. Dlatego nie kończymy protestu, tylko go zawieszamy i czekamy na realizację obietnic złożonych przez przedstawicieli rządu".                                            Notatka ze spotkania Premier Ewy Kopacz i Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego z przedstawicielami Central Związkowych działających w Kompani Węglowej w dniu 18 listopada 2014 roku.

Ustalono:
1. Pani Premier Ewa Kopacz przyjęła zaproszenie strony społecznej i przyjedzie na kolejne spotkanie ze środowiskiem górniczym.
2. Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w ciągu trzech najbliższych tygodni przedstawi zmodyfikowany program naprawczy Kompanii Węglowej.
3. Nie ma zagrożenia dla wypłacenia wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.

Pokaż całość »
19
listopad 2014
Komunikat po rozmowach w Warszawie

Katowice 18 listopada 2014 r.

 

KOMUNIKAT

Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń.

 

W trakcie rozmów na temat przyszłości Kompanii Węglowej S.A. związkowcy usłyszeli z ust premier Ewy Kopacz zapewnienie, że ani grudniowe wynagrodzenie, ani „barbórka” czy 14-ta pensja nie są zagrożone.
W spotkaniu, które odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie stronę rządową reprezentowali także: wicepremier Janusz Piechociński, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów Jan Krzysztof Bielecki, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Jaworowski, wiceminister skarbu Rafał Baniak oraz nowy pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciech Kowalczyk. Obecna była również rzecznik rządu pani Iwona Sulik.
Pani premier przyjęła zaproszenie strony społecznej do kontynuacji rozpoczętego jeszcze za urzędowania premiera Donalda Tuska dialogu na temat przyszłości górnictwa. Rozmowy miałyby się odbyć na Śląsku w ciągu najbliższych kilkunastu dni.
Związkowcy pozytywnie ocenili powołanie pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, którym został dziś Wojciech Kowalczyk, dotychczasowy wiceminister skarbu. Zgodnie z komunikatem Centrum Informacyjnego Rządu, do zadań pełnomocnika będzie należało inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań wynikających z restrukturyzacji sektora węgla kamiennego. Tym samym za sektor przestał odpowiadać krytykowany przez stronę związkową niemal od początku wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, którego odwołania domagali się górnicy okupujący siedzibę Kompanii Węglowej.
Nowy pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa zobowiązał się, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni przygotuje nowy program naprawczy dla Kompanii, który następnie zostanie poddany konsultacjom ze związkami zawodowymi.  Po powrocie związkowej delegacji do Katowic zbierze się Sztab Protestacyjno-Strajkowy KW, który podejmie decyzje co do dalszych działań. W tym miejscu należy przypomnieć, że w siedzibie Zarządu KW od ubiegłego czwartku trwa rotacyjny protest górników obawiających się o swoje wynagrodzenia, a w dalszej perspektywie - również miejsca pracy. Tego dnia kierownictwo Spółki poinformowało stronę społeczną o braku środków na wypłatę wynagrodzeń i o tym, że nie udało się pozyskać środków na sfinansowanie kluczowych elementów programu naprawczego dla KW. Przedstawionym przez pracodawcę rozwiązaniem alternatywnym było zamknięcie kilku kopalń i zwolnienie ich załóg. 

Pełną treść notatki zawierającej ustalenia z wtorkowego spotkania strony związkowej i delegacji rządowej publikujemy poniżej.

                                                           
                                                                   Warszawa dn. 18 listopada 2014r.Notatka ze spotkania Premier Ewy Kopacz i Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego z przedstawicielami Central Związkowych działających w Kompani Węglowej w dniu 18 listopada 2014 roku.Ustalono:

1. Pani Premier Ewa Kopacz przyjęła zaproszenie strony społecznej i przyjedzie na kolejne spotkanie ze środowiskiem górniczym.

2. Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w ciągu trzech najbliższych tygodni przedstawi zmodyfikowany program naprawczy Kompanii Węglowej.

3. Nie ma zagrożenia dla wypłacenia wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych .

 

 

Pokaż całość »
18
listopad 2014
Spotkanie z szefową rządu w Warszawie

Do protestujących w siedzibie Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW) związkowców dotarły  zaproszenia na spotkanie z panią premier Ewą Kopacz, wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim oraz kierownictwem KW w sprawie przyszłości Spółki. Rozmowy odbędą się jutro w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". Początek o godzinie 14.
Zaproszenia na spotkanie poświęcone wyłącznie problemom Kompanii dostarczył związkowcom osobiście wicewojewoda śląski Andrzej Pilot w poniedziałek, późnym popołudniem.
Szkoda, że tak długo musieliśmy czekać na jakąkolwiek reakcję ze strony rządu. My byliśmy gotowi do rozmów o przyszłości naszej firmy od samego początku. Skoro tak długo to trwało, tym bardziej mamy nadzieję, że strona rządowa ma już gotowe propozycje rozwiązań ratunkowych dla Kompanii. Z takim nastawieniem jedziemy do Warszawy - mówią zwiazkowcy.
Liderzy związkowi działający w Kompanii zaznaczyli, że nie oznacza to przerwania protestu i decyzji o opuszczeniu przez ponad 100 górników siedziby Zarządu Spółki. - Nasi koledzy pozostaną w budynku, a o tym, co się stanie, zdecyduje postawa rządu. Wszystko zależy od wyniku jutrzejszych rozmów - wyjaśniają.
Zanim przedstawiciele wszystkich kompanijnych organizacji związkowych tworzących Sztab Protestacyjno-Strajkowy KW usiądą do rozmów ze stroną rządową, na godzinę 11. zaplanowano zebranie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce, w którym pięciu przedstawicieli największych górniczych central związkowych pełni rolę obserwatorów. Zadaniem zespołu powołanego jeszcze przez premiera Donalda Tuska jest wypracowanie rozwiązań służących poprawie sytuacji całej branży.
Górnicy przebywają w siedzibie Zarządu Kompanii od ubiegłego czwartku. Kierownictwo KW poinformowało wtedy stronę związkową o braku środków na grudniowe wypłaty dla pracowników. Prezes Zarządu Spółki przedstawił też koncepcję likwidacji kilku kompanijnych kopalń i zwolnienia ich załóg, co miałoby być jedynym sposobem rozwiązania problemu. Słowa te wzburzyły związkowców, którzy przerwali rozmowy i zadeklarowali, że w sprawie przyszłości KW zamierzają rozmawiać wyłącznie z przedstawicielem Ministra Gospodarki. Wobec braku reakcji ze strony resortu gospodarki, dwa dni później, 15 listopada, zaprosili do rozmów panią premier Ewę Kopacz

Pokaż całość »
13
listopad 2014
Rozmowy których nie było

Dzisiaj, to jest w czwartek 13 listopada o godzinie 8.00 rano rozpocząć się miało spotkanie z zarządem Kompanii Węglowej. Po to, by zarząd spółki zaprezentował nam plan restrukturyzacji Kompanii Węglowej do roku 2020 w wersji ostatecznej - zaakceptowanej przez radę nadzorczą i właściciela. 
I dziś na wstępie otrzymaliśmy od razu informację, że ten plan jest już nieaktualny, bowiem najważniejsze źródło finansowania, czyli euroobligacje nie zostaną zrealizowane. 
Usłyszeliśmy, że ten program trzeba zmienić. I że aby uratować Kompanię Węglową, trzeba będzie zamknąć niektóre kopalnie i zwolnić ludzi. 
To się pytamy: kogo mamy ratować, skoro miałoby dojść do zwalniania ludzi? Chyba że sam szyld z napisem Kompania Węglowa i sam zarząd spółki.
Usłyszeliśmy również potwierdzenie tego, że zarząd Kompanii ma problem ze zgromadzeniem środków na wynagrodzenia. Może być problem z wypłatą wynagrodzeń za miesiąc listopad oraz z Barbórką. 
Dziwimy się, że zarząd nie powiedział tego wcześniej załogom. Tyle że jakby powiedzieli, to byłyby protesty, a chodzi zapewne o utrzymanie spokoju przed wyborami samorządowymi .
Nie wskazano co prawda, które kopalnie są do likwidacji. Natomiast w kontekście wysokich kosztów mówiono o kopalni Sośnica-Makoszowy. 
Prezes Kompanii Węglowej Mirosław Taras wsiadł do samochodu i pojechał do Warszawy. 
aby strona rządowa wskazała pomysły na dalsze funkcjonowanie Kompanii Węglowej. Chcemy się dowiedzieć, co właściciel zamierza zrobić. No, chyba, że chodzi o postawienie Kompanii w stan upadłości. 
Przyznamy, że zarząd Kompanii Węglowej nie jest dla nas zbyt wiarygodny. Chcielibyśmy pozyskać informacje od kogoś z rządu, najlepiej od kogoś z pełnomocnictwem premier Ewy Kopacz.
Wskazywano, że w celu przetrwania trzeba będzie sprzedać kopalnie do Węglokoksu. W planie restrukturyzacji jest mowa o sprzedaży czterech kopalń. Ale kto wie, co wymyślą. Może będą chcieli sprzedać więcej kopalń.
Planujemy jako organizacje związkowe jutro przeprowadzić masówki informacyjne dla załóg kopalń Kompanii Węglowej. Chcemy powiadomić ludzi o tym, co dzieje się w Kompanii.

Pokaż całość »
13
listopad 2014
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT
W dniu dzisiejszej o godz. 8.00 rozpoczęło się spotkanie Zarządu Kompanii Węglowej ze stroną związkową w temacie Planu Naprawczego Kompanii Węglowej na lata 2014 - 2020. 

W trakcie spotkania Zarząd poinformował, że fiaskiem zakończyły się rozmowy w temacie euroobligacji. W związku z powyższym pojawiły się realne zagrożenia realizacji wypłat grudniowych, tj. Nagrody Barbórkowej i pensji za miesiąc listopad oraz wizja upadłości spółki.

            Po tej informacji rozmowy zostały zawieszone, a strona społeczna zobowiązała Prezesa Kompanii do przeprowadzenia natychmiastowych konsultacji z właścicielem w Warszawie i powrót do Katowic z przedstawicielem rządu, który będzie posiadał stosowne pełnomocnictwa do prowadzenia rozmów.

            Na obecną chwilę Prezes Taras jest w drodze do Warszawy, a strona społeczna oczekuje na jego powrót w Kompanii Węglowej.

 

            

 

Pokaż całość »
06
listopad 2014
W środę spotkanie z zarządem

Spotkanie zarządu ze związkami odbędzie się w środę 12 listopada, a tematem spotkania ma być program restrukturyzacji Kompanii Węglowej do 2020 roku, który 5 listopada zatwierdził minister gospodarki. Program zakłada między innymi sprzedaż kopalń do Węglokoksu, co zdaniem związkowców jest złym rozwiązaniem. Oni zamiast rozdrabniania rynku postulowali realizację procesów konsolidacyjnych. Do Węglokoksu mogłyby trafić kopalnie Bobrek, Chwałowice, Jankowice i Piekary. Dochodzi do tego jeszcze opcja nabycia kopalni Brzeszcze. Razem to pięć kopalń. Obecnie Węglokoks koncentruje się m.in. na kwestiach finansowania przedsięwzięcia. Wcześniej padały już szacunkowe kwoty w wysokości ok. 2,3 mld zł. 
Plan naprawczy Kompanii Węglowej ma spowodować, że prowadzona restrukturyzacja spółki umożliwi jej uzyskanie płynności finansowej i odbudowę kapitału własnego do 2016 roku, a ponadto wzrost efektywności w latach 2017-2020. 
Także 12 listopada pod siedzibą KW dojdzie do demonstracji emerytów. Chodzi o kwestię deputatów węglowych. Emeryci uważają, że zarząd Kompanii Węglowej podjął uchwałę w sprawie deputatów bez konsultacji ze stroną społeczną. Emeryci wskazują też, że deputat nie jest przywilejem, tylko częścią wypracowanego świadczenia emerytalnego. 
Niedawno związkowcy z Kompanii Węglowej zaapelowali do zarządu KW, żeby odstąpił od likwidacji prawa emerytów, rencistów oraz innych uprawnionych osób do bezpłatnego węgla. 
Związkowcy podkreślali, że toczą się rozmowy dotyczące postulatu, by zobowiązania w zakresie bezpłatnego węgla przejęte zostały przez Skarb Państwa. Związki wskazywały, że strona rządowa nie odrzuciła tego pomysłu, a jego realizacja mogłaby odciążyć spółki węglowe w roku 2016. 
Związkowcy postulują, by w roku 2015 realizacja deputatu odbywała się wyłącznie w naturze w związku z rekordowymi zwałami węgla przy kopalniach. 
Przypomnijmy: zarząd Kompanii Węglowej podjął Uchwałę o likwidacji uprawnień emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób do bezpłatnego węgla poczynając od dnia 1 stycznia 2015 roku. Tym samym wypowiedział porozumienia zawarte z organizacjami związków zawodowych z 20 grudnia 2004 roku i z 6 lutego 2014 roku. Wypowiedzenia dokonano z zachowaniem trzymiesięcznego okresu, który upływa 31 grudnia 2014 roku. Uchwała nie ma zastosowania do osób, których uprawnienie do bezpłatnego węgla jest realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 ze środków budżetu państwa.
Jednocześnie Kompania Węglowa podkreśliła, że wraz z pozostałymi spółkami wydobywczymi wystąpiła do rządu RP z wnioskiem o przejęcie przez Skarb Państwa finansowania tego świadczenia dla uprawnionych osób. 
Zarząd Kompanii Węglowej wskazał, że podjęcie Uchwały o zaprzestaniu wypłat tzw. deputatów węglowych dla emerytów, rencistów i innych uprawnionych podyktowane było trudną sytuacją ekonomiczno-finansową spółki, która nie jest w stanie dalej zaliczać tego świadczenia w ciężar swych kosztów oraz koniecznością stabilizacji kapitałów własnych, a tym samym likwidacją zagrożenia upadłości przedsiębiorstwa. 

 - To była trudna, ale i niezbędna decyzja - zaznacza zarząd Kompanii Węglowej. - Alternatywą była utrata kapitałów własnych i złożenie wniosku o upadłość. Zarząd temu zapobiegł. Uzyskaliśmy stabilizację finansową firmy i utrzymaliśmy miejsca pracy dla 47 tysięcy ludzi. Nie mieliśmy więc żadnych wątpliwości podejmując tę uchwałę. Teraz musimy zabiegać o długoterminowe źródła finansowania, które pozwolą nam na wdrożenie programu restrukturyzacji, zapewniającego firmie poprawę efektywności i stabilną pozycję rynkową. Działania zarządu nie mają charakteru restrykcyjnego wobec byłych pracowników. Szanujemy prawa nabyte emerytów i rencistów do bezpłatnego deputatu węglowego. Kompania nie może jednak ponosić dalej kosztów tego świadczenia. To jest obowiązek państwa, które te prawa przyznało i gwarantuje. Tak, jak w przypadku kolejarzy ich uprawnienia do deputatu węglowego realizowane są przez państwo, tak powinno być też z górnikam.  

Pokaż całość »
27
październik 2014
KW sprzedać kopalnie, czy przetrwać

Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej przyjęła program naprawczy spółki, zakładający między innymi sprzedaż czterech kopalń do Węglokoksu. Od dłuższego czasu zamysł sprzedaży kopalń przez Kompanię Węglową krytykują związkowcy. Uważają oni, że malutka firma handlująca węglem, która w tym roku zdoła wyeksportować około 5 mln ton surowca, przejęłaby jedną trzecią największego koncernu wydobywczego w Europie za parę groszy. To nie Węglokoks powinien przejmować kopalnie KW, tylko to ona powinna przejmować Węglokoks. Z szacowanej na 2,3 mld zł kwoty Kompania zobaczy nie więcej niż 500-800 mln zł. Reszta to zobowiązania, które Węglokoks ma w Kompanii i za które wykupi cztery, bądź pięć kopalń. Pomysł przejęcia kopalń z Kompanii Węglowej przez Węglokoks bulwersuje tym bardziej, kiedy zapozna się z wypowiedziami strony, która chce przejąć kopalnie. Wyraźnie widać, że Węglokoks zrobi na tym doskonały interes i wie, jak to zrobić. Pytanie, dlaczego tego co wiedzą menedżerowie Węglokoksu nie wiedzą menedżerowie Kompanii Węglowej. Prezes Węglokoksu wskazuje, że kopalnie nie są po to, by wydobywać jak najwięcej węgla, ale żeby produkować węgiel wysokiej jakości, który łatwo i zyskownie można sprzedać. Pytanie, dlaczego nie można by tego robić w ramach Kompanii. Oczywistym jest również, że cena węgla, która szoruje od jakiegoś czasu po dnie, na poziomie około 72 dolarów, co jest twardym minimum, najpóźniej w 2016 roku, a być może już w 2015 odbije w górę. Wówczas to na wydobyciu węgla będzie można dobrze zarobić. Biorąc to pod uwagę powyższe nasuwa się pytanie, dlaczego to, co wiedzą inni, stanowi tajemnicę dla menedżerów Kompanii Węglowej, skoro tego typu przewidywania zawarte były w programie KW opracowanym w lutym tego roku przez poprzedni zarząd.   

Pokaż całość »
21
październik 2014
Pismo Zarządu KW S.A. do Związków Zawodowych

Osób on-line: 1
Wyświetlenia: 141151

Żart dnia! :-)

Kłuci się Rusek, Niemiec, Japańczyk i Polak. Niemiec: - My mamy taki wielki chełmn co by zakrył całą Polskę. Rusek: - My mamy taką wielką flage co by zakryła całą Polskę. Japończyk: - My mamy tyle ryżu co by zakryło całą Polskę. A Polak na to: - A my mamy takiego wielkiego orła co by zjadł ryż, nasrał do chełmu i wytarł sobie dupe flagą.

poprzedni
WSTECZ
następny
DALEJ
3
słaby
0clock face hour hand minute hand second hand